1
0
Vota!

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES PER RAÓ DE CAPACITAT ECONÒMICA QUE RESTIN GRAVADES PER L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES EN L’EXERCICI FISCAL 2017.

Amb la finalitat de compensar parcialment la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual. Es proposa aprovar inicialment les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts a persones per raó de capacitat econòmica que restin gravades per l’Impost sobre béns immobles en l’exercici 2017.

Les bases reguladores i la convocatòria s'annexen a l'acord.

Resultat del Ple:

Ferran Jimenez CIU):  aquesta proposta és el resultat de les converses mantingudes amb tots els grups municipals per establir els barems. Agraeix a tots els grups les aportacions i la forma i el fons.
German López (ILFC):  Votarem a favor. Estem contents que es presenti al ple. Ens hagués agradat una partida més gran i que es pugui regular en un futur segons la demanada.
És un exemple que quan el govern escolta qui acaba guanyant son la gent de les Franqueses.
Sra. Cassà (ERC):  De cara a l'exercici 2018 es pugui incoporar certs temes, com l'índex de suficiència de Catalunya, i per exemple aclarint les diferencies entre unitats familiars.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP Total
A favor          X     X     X      X      X      X   16
En contra
Abstenció

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!