6
0
Vota!

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LES LLEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 18/2007, DE DRET A L’HABITATGE, EL DECRET 74/2014 DEL PLA PER AL DRET DE L’HABITATGE I LA LLEI 24/2015 DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA I LA SEVA PUBLICITAT I INFORMACIÓ A TOTA LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI.

Atès que hi ha moltes famílies i persones al nostre municipi que, a causa de la crisi econòmica, no poden pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge,moltes famílies estan en perill que se’ls talli el subministrament d’aigua, llum i gas.que hi ha unes lleis vigents que protegeixen a les persones que estan en aquestes situacions.

Atès que molta gent, pels motius que siguin, desconeix l’existència d’aquestes lleis, esmentades a l’enunciat d’aquesta moció, i quan es troben en situació d’emergència habitacional o energètica, desconeixen els seus drets.

Es proposa l'arpovació del punt Únic.

- Informar de manera clara i entenedora a la població de les franqueses, a través del butlletí municipal, del web, i altres mitjans i xarxes socials, així com fulls informatius, o cartells exposats als espais públics, sobre l’existència i l’aplicació d’aquestes lleis en el nostre municipi i sobre les condicions i els tràmits necessaris per acollir-s’hi.

Resultat del Ple.

Eli Pericas (ILFC): Des d'ILFC seguim lluitant políticament presentant mocions, contra la pobresa energètica i l'urgència en habitatge, però sovint ens trobem que hi ha un percentatge de ciutadans i ciutadanes que per desconeixement no arriben a fer valdre els seus drets amb les lleis que tenim aquí a casa nostra i trobem que hi ha una manca claríssima desinforamció respecte a aquests temes al nostre municipi, per tant presentem aquesta moció demanant en un únic punt que s'informi de manera
clara i entenedora al butlletí municipal que arriba mes rere mes a totes les cases com també a la web municipal i per totes les xarxes socials a les quals com a ajuntament estem connectats.
Esperem que si aquesta moció surt recolzada i l'equip de govern incorpori aquestes informacions amb la major brevetat possible a totes aquestes eines.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP (0) Total
A favor          X     X     X       X      X                16

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!