6
0
Vota!

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER INSTAR AL GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GENERALITAT DE CATALUNYA A SIGNAR UN CONVENI PER A LA CESSIÓ DELS HABITATGES BUITS DE L’INCASOL EXISTENTS EN AQUEST MUNICIPI.

Atès que a causa de la crisi econòmica hi ha al nostre municipi més de 1.200 persones en situació d’atur, i a més moltes de les persones treballen ho fan en condicions precàries i amb sous baixos, moltes famílies o ciutadans que viuen sols es troben que no poden pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge.

En conseqüència, s’està donant una situació d’incompliment de la funció social de l’habitatge tal com es defineix a l’article 5 de la Llei 18/2007 de la Generalitat de dret a l’habitatge.
Atès que L’Institut Català del Sol de Catalunya (INCASOL) disposa de 6 o més pisos buits a Les Franqueses, i que per les informacions que tenim, ha mostrat la seva disposició a cedir-los a aquest municipi mitjançant un conveni.
I que aquest conveni resta pendent de signatura entre l'ajuntament i l'INCASOL des de la Junta de Govern Local del 21 de gener de 2016.

Es proposa realitzar amb urgència els tràmits necessaris per part de l'ajuntament per a la signatura del conveni pendent amb la Generalitat de Catalunya per a la cessió dels esmentats pisos de l'Incasol sense us, per tal que el nostre municipi pugui disposar-ne per al seu ús com habitatges socials.
Instar a Generalitat de Catalunya per signar el conveni pendent per a la cessió dels esmentats pisos de l'Incasol sense us, per tal que el nostre municipi pugui disposar-ne per al seu ús com habitatges socials.

Resultat del Ple:

Àlex Vega (ILFC): Ens agradaria que el que demanem ja estigués fet hi haguéssim de retirar la moció. Però portem des des principis d'any amb el conveni sense signar. La pròpia consellera responsable de l'àrea ha vingut a a qüestió ajuntament... Perquè s'allarga aquest punt? No ho entenem. Cal fer-hi una mica de pressió.

F. Jiménez (CIU): S'han reunit amb habitatge. En cas de les Franqueses hi ha qüestió tècnica que encara no s'ha pogut resoldre. La setmana vinent ve el secretari d'habitatge, i en parlaran. Serà un procés més lent que en d'altres municipis. Votaran a favor, tot i que si retirem la moció seguiran fent els passos adients.

Sr. Marín (PSC): És bastant crític. Totalment d'acord amb la moció. Manca de voluntat de la generalitat, manca de percepció real del problema.

Sra. Cassà (ERC): Hi donaran suport.

Àlex.Vega (ILFC): No la retirarem perquè no està signat encara. SI surt endavant la moció ja ens mostrarem contents. Quin problema tècnic hi ha? No el coneixem. És un tema que s'està allargant massa temps. Hi ha ajuntament de la comarca que està comprant habitatge per poder-ho destinar a pisos socials. Aquests problemes que són importants no els podem deixar de banda. Agraïm que recolzin la moció.

VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP (0) Total
A favor         X     X      X        X     X               16

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!