0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA CREACIÓ D'UN ESTAT PROPI PER CATALUNYA .

ATÈS que a la consulta popular celebrada a diferents pobles de Les Franqueses del Vallès el dia 13 de desembre de l’any 2009, una part important de franquesins i franquesines vam expressar de manera sobirana i com promesa el nostre desig de viure en un país lliure i independent.
ATÈS que la massiva participació de franquesins i franquesines a la gran manifestació del passat Onze de setembre a Barcelona, sota el lema inequívoc “Catalunya, nou Estat d’Europa” referma encara més aquesta voluntat, convertint-se no només amb la manifestació independentista més important de la hi stòria sinó que ha estat la manifestació més multitudinària que ha recorregut mai els carrers de la capital del país.
ATÈS que és innegable la progressiva gravetat de la situació econòmica i social que pateixen una part cada dia més important dels veïns i veïnes del nostre municipi, i per extensió de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la nostra pertinença a L’Estat Espanyol i a les polítiques aplicades per a quest en la seva relació amb la nostra Nació.
Avui, a Catalunya, l’atur afecta a més de 700.000 persones, el 20% d’aquesta població es troba al llindar de la pobresa, i el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de desaparició. L’espoli fiscal suposa, a hores d’ara, uns 16.400 milions d’euros per Catalunya i localment, a Les Franqueses del Vallès, una xifra superior als 40 milions d’euros anuals.
DAVANT d’aquest context crític que viu el país cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius i del bé comú, generantun clima de confiança i esperança pel poble català.
ATÈS que l’Estat Espanyol demostra dia a dia la sev a incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España al capdavant. És un Estat que camina cap a la fallida econòmica, que està immers en un progressiu descrèdit a tots els nivells, i que, hores d’ara, ens arrossegaen la seva caiguda.
ATÈS que l’Estat Espanyol ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al nostre poble i a les nostres Institucions, generant una important distorsió en la seva imatge i qualificació creditícia internacional.
AQUESTA conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Cat alana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels nostres Ajuntaments, la quantia dels quals va molt més enllà de qualsevol principi de solidaritat entre territoris, arribant a l’espoli.
A MÉS, s’ha anunciat des del Govern espanyol, la voluntat de promoure canvis legals que atemptaran, si es donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.
Sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en qüestió la unitat de la llengua  catalana, decisions legals davant de certs actors que impunement mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del teixit productiu català, dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguem mostrar al món la nostra identitat, dèficit crònic de finançament i gestió d’infraestructures, amenaces permanents de sancions i restriccions per part de l’Estat Espanyol en relació a l’estatus administratiu i competencial de Catalunya, i un llarg etc. fan que el poble català se sentiferit en la seva dignitat i vulgui emprendre decidit el camí cap a la seva  emancipació nacional.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el seu territori, i tot el llegat de la seva història com a terra d’acollida i de diàleg per fer front a les dificultats i amenaces del present i encarar el futur amb fermesa i esperança.
És per tots aquests motius, i principalment per preservar el benestar dels veïns i veïnes de Les Franqueses del Vallès, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increment de l’atur i la pobresa, que Esquerra Republicana de
Catalunya demana a la resta de Grups Municipals de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès la subscripció de la present moció i la declaració del nostre municipi com a territori català lliure, a l’espera que el Parlament de Catalunya, de manera sobirana, estableixi la legislació d’un Estat català independent i democràtic, a l’empar de tota la legislació d’àmbit internacional que protegeix el drets socials i els drets dels pobles a decidir el seu propi futur.

Primer.-
INSTAR el parlament de Catalunya a confeccionar i sotmetre a votació una declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya dins d’aquest any 2012 i, si s’escau, a convocar una consulta sobre la independència de Catalunya.
Segon.-
SOTMETRE a la consideració del Parlament i del Govern de Catalunya la necessitat d’emprendre accions immediates com, entre d’altres:
-Creació dels corresponents registres civil, mercantil i de la propietat -Creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional que gestionin el finançament de les institucions i serveis públics.
-Creació d’una administració fiscal de Catalunya.
-Creació d’una administració de justícia de Catalunya.
-L’anunci i divulgació a tota la Comunitat Internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya.
-L’obertura de negociacions amb el Govern de l’Estat espanyol per a la bona resolució dels possibles conflictes de la fase de transició cap al nou Estat català.
Tercer.-
INSTAR el Parlament de Catalunya a acordar les mes ures pertinents per a la transició formal a l’Estat català. Entre elles:
-Que les banderes oficials siguin les locals de cada municipi, la tradicional senyera quadribarrada i les estelades, fins a la se va regulació definitiva en el marc de la futura Constitució catalana.
-Que quedin sense efecte i no siguin aplicades totes les lleis, reglaments, sentències judicials i resolucions de tota mena que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida del nostre país.
-Que declari, a efectes administratius, el dia 12 d’octubre com a laborable a Catalunya i que el Govern assumeixi la plena competència sobre la regulació dels dies festius laborals al territori català.
-Que demani l’empara i la mediació de les Institucio ns internacionals, i especialment de la Unió Europa, per tal de garantir un procés correcte i democràtic.
Quart.-
INSTAR el Parlament de Catalunya a difondre aquest a moció a la resta de territoris integrants de la Nació catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble.
Cinquè.-
MANIFESTAR el ple suport de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès a totes les organitzacions que treballen en favor del s drets nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar mitjançant l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals.
Sisè.-
DECLARAR, moralment, Les Franqueses del Vallès territori català lliure i sobirà.
Setè.-
COMUNICAR-HO als veïns i veïnes de Les Franqueses del Vallès pels mitjans de comunicació de l’Ajuntament, i notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al Parlament Europeu, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!