5
1
Vota!

3.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA SENYORA PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA, TÈCNICA SUPERIOR DE COMUNICACIÓ, DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L’ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ.

Proposa aprovar la sol·licitud de compatibilitat per les tasques de professional especialista d’innovació en comunicació estratègica i tecnològica, amb una dedicació de 10 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament.

Resultat del Ple:

Rafa Bernabé (ILFC): comenta que segons normativa aquests tipus de processos cal que passin cada any la comptabilitat.


VOTACIÓ CIU ILFC PSC ERC CXF PP (0) Total
A favor         X    X       X      X       X            16
En contra
Abstenció

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!