0
0
Vota!

Desenvolupament del Ple extraordinari.

Ferran Jiménez (CIU) explica la proposta:. Cal destacar que el criteri general és una congelació de les taxes i dels preus públics en la mateixa linia que els dos darrers anys. Passa a enumerar un seguit de canvis en les OF.
Gestió per delegació en algunes de les OF.
Patronat municipal de cultura i educació va aprovar la taxa en el passat mes d'abril, per tant s'incorpora directament a les OF i preus públics. Patronat d'Esports també.


Àlex Vega (ILFC): Prec sobre plens extraordinaris en una horari més conciliador. Demanem als grups que ja que l'aprovació d'aquest any no varia respecte a l'any passat. No veiem reflectides les propostes de canvi i de diàleg, buscant el consens i participació, s'hagi tingut en compte, ni el govern ens ha avançat la proposta sense tenir el temps suficient per treballar-ho. Si volem fer propostes les hem de presentar via al·legacions.
Esperem que els aires de nou funcionament en el futur siguin reals i poder tenir la proposta sobre la taula amb temps suficient. Si que valorem el canvi cap a la tarifació social. La nostra proposta  s'ha acceptat en part ja que només està inclosa en l'apartat d'Esports, trobem la manca a les escoles de música i altres preus públics. Esperem que al proper ple es voti el reglament de subvencions a l'IBI.

Altres aspectes no són tan positius: falta la creació d'una taxa per l'obertura d'expedients a la banca que tenen sentències judicials que la defensen. El nostre vot serà abstenció.

José Antonio Corchado PSC): Troba xocant que altres grups diguin al govern el que han de fer. Es defensa dient que ell no ha rebut cap trucada de ILFC. El seu grup intenta canviar les dinàmiques, demanen que ILFC siguin més proactius. A vegades hem d'obrir finestres tots plegats.

Àngel Profitós (ERC): Deixar constància que no calia la celebració d'aquest ple extraordinari; s'hagués pogut encabir aquest punt al ple ordinari d'octubre. Demana una quantificació de quin és el cost de convocar aquest ple extraordinari, cost de la retransmissió,... No els han consultat aquestes ordenances i això no és un motiu per votar en contra o a favor. Les modificacions que es presenten a l'àrea del sr. Corchado no han passat pel patronat d'esports. Les OF són les mateixes que el 2016. ERC va aconseguir l'any passat que es traiessin les matrícules que aquest any tornen a estar sobre la taula.
Cita el ple 29/10/15 on es va tenir el ple de les OF 2015 i llegeix el que va dir el sr. Corchado. El seu vot serà contrari a aquestes ordenances.

Ferran Jiménez (CIU): Ara s'obrirà un període d'al·legacions i de debat Les tarifcions socials a les escoles no poden entrar perquè el curs escolar ja ha començat. Les propostes seran benvingudes igual que la de tots els grups.

Rafa Bernabé (ILFC): Igual que hem fet l'exercici de la tarifació social, també hagués estat bé poder fer-ho amb els preus públics. Ens donen només l'opció de tornar a presentar les al·legacions que vam presentar l'any passat que no es van aprovar. Busquen el debat polític on no toca. Hi havia voluntat política real? Passem de vot en contra a l'abstenció pel tema de la tarifació social. Dirigit al sr. Corchado: que les dedicacions dels regidors de l'oposició sumen 0 i els altres grups tenen dedicacions plenes. Si que hem demanat explicacions a l'interventor que ens ha contestat ràpidament.

José Antonio Corchado PSC) Contesta al sr. Profitós. El patronat d'esports subvenciona el 65% de l'activitat.
Defensa el cost de la matrícula.

Àngel Profitós (ERC): Del que acaba de dir el sr. Corchado no hi ha cap modificació, igual que en l'any passat. No ha rebut contesta sobre la urgència de la convocatòria del ple. Posa exemples d'altres municipis que aprofiten el ple de l'última setmana.

Francesc Colomé (CIU): Retreu al sr. Profitós que dels minuts que han tingut no ha parlat gaire de les OF. Diu que votar no a les OF és votar no a la tarifació social. Dos titulars: la pressió fiscal en els grans impostos és 0. Els serveis segueixen pujant. Els impostos els mantenim. Amb la tarifació social deixarem d'ingressar. Es comprometen a que la tarifació social s'inclourà quan pugui a l'escola de música, a Can Font. Tenen preparat el reglament de subvencions de l'IBI. Demanen que el sr. Profitós no voti que no pels 30€ de la matrícula de les activitats esportives. El ple és avui perquè és un tema tècnic, comenta que els altres ajuntaments no arribaran a termini i no les podran aplicar a 1 de gener de 2017. El cost de publicar d'urgència en un butlletí és més elevat.

VOTACIÓ                                    CIU ILFC PSC ERC CXF PP (0) Total
A favor                                            X             X                                   9
En contra                                                                X                          2
Abstenció                                              X                        X                 5

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
2
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!