1
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI SOBRE L'ESTAT DE LES FINANCES DE LA CORPORACIÓ .

ATÈS que en la sessió plenària de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès del passat 28 de juliol de 2011 es va aprovar la constitució de la comissió d’estudi sobre l’estat de les finances de la corporació, amb la voluntat d’avaluar l’estat dels comptes municipals,
proposar millores i dictaminar sobre les responsabilitats, si és el cas.
ATÈS que l’esmentada comissió d’estudi de les finances locals, aquest any només s’ha reunit dues vegades, sense l’assistència dels tècnics municipals ni tampoc dels responsables que han elaborat l’últim informe econòmic financer de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i, per tant, no ha pogut elaborar els informes que el Ple municipal li va encarregar.
ATÈS que és necessari que la comissió informi sobre l’estat dels comptes municipals de l’Ajuntament, proposi possibles millores sobre la situació econòmica i informi sobre possibles responsabilitats polítiques.

Primer.-
INSTAR el govern municipal a marcar dia i hora per a la sessió de la comissió informativa d’estudi sobre l’estat de les
finances de la corporació.
Segon.-
Que es convoqui als tècnics de la intervenció local i als responsables que han elaborat l’informe econòmic financer de l’Ajuntament, aportant els informes tècnics per escrit perquè la comissió pugui fer el dictamen preliminar.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!