0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE LA TARIFA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN ALTA .

El passat 25 de juliol de 2012 el consell d'administració de la societat pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) anunciava oficialment una nova pujada del 70% de la tarifa del subministrament d'aigua en alta.
A Catalunya, des del primer moment, el conjunt del món local va mostrar la seva oposició a aquest increment que pot significar increments de fins a un 30 per cent pels consumidors.
El termini atorgat als municipis afectats per presentar al·legacions a la pujada coincidia tot just amb el mes d'agost, mes durant el qual l'activitat de les administracions es veu notablement reduïda, per la qual cosa també vam demanar ampliar el termini per poder preparar i presentar la documentació pertinent dins el termini estipulat.
A tot això volem recordar que les polítiques de retallades desenvolupades en els últims mesos tant pels governs de l'Estat com de la Generalitat, han agreujat la situació econòmica de les arques municipals amb: L'augment de l’IVA per part del govern de l’Estat a partir d’aquest mes de setembre que suposarà per als ajuntaments 100 milions d’euros addicionals l’any.
L’impagament del deute pendent als ajuntaments cat alans xifrat en més de 500 milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya.
La disminució progressiva de la participació dels ajuntaments en els ingressos de l’estat (PIE); l’encariment dels serveis que aquests ofereixen, així com el fet que ambdues administracions no respecten els convenis ni paguen les subvencions compromeses.
Per últim, que aquesta pujada anunciada per ATLL se suma a altres anteriors com la pujada del preu de l’aigua en alta aquest mateix any 2012, així com un increment del cànon -que a més es veurà gravat per l'esmentat augment de l'IVA fixat pel Govern de l'Estat- des d'aquest mes de setembre.
Per tot això, considerem que les polítiques econòmiques dels governs de l'Estat i de la Generalitat estan abocant els ajuntaments catalans al col·lapse financer, amb un notable encariment dels serveis que donen i el corresponent augment de la pressió fiscal envers els seus ciutadans i ciutadanes.
A més, la Llei d'Estabilitat Pressupostària obligarà els ajuntaments a tenir un dèficit 0 a partir de l'any vinent; el sostre d'endeutament municipal està fixat en el 3'8% del PIB, i no es contempla a curt termini un nou model de finançament local just i necessari per poder fer front i garantir els serveis que donem a la ciutadania

Primer.-
INSTAR el govern de la Generalitat a ampliar el termini per poder debatre i dialogar sobre aquest notable increment de la tarifa del subministrament de l'aigua en alta per l'elevat cost econòmic que suposarà tant pels ajuntaments com pel  conjunt de la ciutadania.
Segon.-
INSTAR el govern de la Generalitat a buscar el con sens de totes les parts implicades i que aquestes puguin expressar els seus diferents punts de vista i valoracions per buscar possibles solucions alternatives a aquest nou augment tarifari tenint en compte l'actual situació econòmica crític a i excepcional que vivim.
Tercer.-
TRASLLADAR aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!