1
3
Vota!

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 9 DE JULIOL DE 2015, RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS I A LA JUNTA DE GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT..

Es proposa modificar els acords del 9 de juliol de 2015 que afecten

la composició del Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports:

Sr. Juan Antonio Corchado Ponce (President)
- Sr. Jordi Ganduxé Pascual (Vicepresident)
- Sr. Moisés Torres Enrique, representant del grup municipal Convergència i Unió.
- Sr. Germán López Sánchez, representant del grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú.
- Sr. Àngel Profitós Martí, representant del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal.
- Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per les Franqueses.
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal del Partit Popular.

i la composició de la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut:

- Sr. Jordi Ganduxé Pascual (President)
- Sr. José Antonio Aguilera Galera (Vicepresident)
- Sra. Marina Ginestí Crusells, representant del grup municipal Convergència i Unió

- Sr. Rafael Bernabé Pérez, representant del grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú.
- Sra. Rosa Cassà Vila, representant del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal.
- Sr. Francesc Torné Ventura, representant del grup municipal Convergència per les Franqueses.
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal del Partit Popular.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!