5
0
Vota!

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ - ENTESA INSTANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA A RECUPERAR LA GESTIÓ DE L'EMPRESA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA "AIGÜES TER-LLOBREGAT".

Aquesta moció ha estat elaborada per la Plataforma Aigua és Vida. La Plataforma Aigua és Vida està formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ecologistes, de cooperació i solidàries.

ATL és una peça clau per tal de garantir un servei públic d’aigua i de qualitat

Atès que el marc legal desenvolupat des del 1879 fins al 2011 estableix la constitució d’un model públic de gestió de l’aigua que garanteixi la governabilitat del país i la universalització del servei, establint un clar caràcter públic

Cal recordar que en el procés de privatització d’ATL, 35 municipis varen aprovar una moció, proposada per Aigua es Vida, que acordava fer marxa enrere amb tot el procés administratiu endegat per a la privatització d’ATL.

Per tot això es demana, entre altres coses, que el Ple aprovi:

Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat a la recuperació immediata de tot el que suposa la gestió del sistema ATL i que torni a crear una empresa pública per a la seva gestió o que resti integrada dins l’Agència Catalana de l’Aigua de manera transitòria.

Instar el govern de la Generalitat a fer públic el calendari de la recuperació de la gestió pública d’ATL

Desenvolupament del Ple:

Àlex Vega (ILFC): L'Associació "Aigua és vida" que defensa la gestió pública de l'aigua. La majoria de forces porten al programa la munipalització de l'aigua. L'origen de l'aigua està privatitzat, quan arribes a l'aigua alçada, et trobes amb una multinacional. Cal garantir que tota la gestió hídrica es trobi en mans i gestió popular.

Ferran Jiménez (CIU): La moció conté afirmacions tendencioses i capcioses. Les explica.

J.A. Marín (PSC-CP): A favor. L'aigua és un bè comú i un dret essencial. Ha d'estar fora de qualsevol afany de lucre i especulació. Empresa pública de gestió.

Àngel Profitós ERC): D'acord en el fons de la qüestió. Demanen retirar els punts: 2,3,4 i 6.

Àlex Vega (ILFC): Si treiem els punts es queda en paper mullat. Per tant, no.

En la votació es produeix un empat (7 vots si de ILFC i PSC; 7 vots no de CIU i ERC). El vot de l'alcalde desempata a favor del NO.

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!