1
0
Vota!

PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA EN ALTA PER AL 2012 .

ATÈS que el dia 7 d’agost de 2012 va entrar al registre de l’Ajuntament una comunicació d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL) on s’informava de l’acord del Consell d’administració de 25 de juliol de l’esmentada empresa pel qual s’incrementava un 70% la tarifa de subministrament d’aigua en alta ATÈS que el dia 8 d’agost de 2012 va entrar al registre de l’Ajuntament una sol·licitud de l’empresa concessionària SOREA, SA demanant a l’Ajuntament que informés favorablement un  increment de les tarifes equivalen t a la pujada aprovada per ATLL.
ATÈS que el dia 16 d’agost de 2012, l’Alcalde accidental de les Franqueses del Vallès va adreçar un conjunt d’al·legacions a ATLL, SOREA i la Comissió de Preus de Catalunya mostrant la disconformitat de la Corporació als esmentats increments i al procediment seguit per aquestes empreses en la tram itació de les seves propostes per la manca de transparència i de diàleg i per haver-se realitzat en ple mes d’agost.

Primer.-
OPOSAR-SE a l’increment del 70% de la tarifa de subministrament d’aigua en alta aprovada pel Consell d’administració d’Aigües Ter Llobregat.
Segon.-
DENEGAR la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei d’abastament d’aigua proposada per l’empresa SOREA, SA Tercer.-
INSTAR a les empreses d’Aigües Ter Llobregat i SOREA, SA a actuar amb lleialtat institucional, transparència i diàleg en
futures propostes d’increment de tarifes.
Quart.-
NOTIFICAR el presents acords el conseller de Territori i Sostenibilitat, a Aigües Ter Llobregat, a SOREA SA, a la Comissió de Preus de Catalunya i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!