3
3
Vota!

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA GUIA DE CARRERS I NOMENCLÀTOR DEL MUNICIPI DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

Es proposa l'aprovació de nomenclatures de carrers a partir de l’informe emès per l’arquitecta municipal i de l’informe jurídic que acompanya l’expedient de:

Carrer del Moianès, Carrer del Pla de l’Estany, Passatge de Victòria dels Àngels, Passatge d’Anna Murià, Passatge de Felicia Fuster, Passatge de Montserrat Abelló, Passatge de Maria Aurèlia Capmany, Passatge de Can Calet, Passatge de Santa Cecília, Passatge de Cal Cabrer, Passatge de les Planes, Passatge de Can Gorgs i Plaça de Muriel Casals.

Desenvolupament del Ple:

Àlex Vega (ILFC): Comenta que aquest punt s'havia de quedar sobre la taula i no debatre'l en aquest Ple. El punt no es queda sobre la taula. Segueix endavant. En aquest cas el nostre posicionament serà EN CONTRA. Demanàvem crear una comissió específica per tractar conjutament aquest punt.

Àlex Vega (ILFC): Postura en contra, perquè no s'ha debatut amb els grups municipals. Ara doncs ja no cal més diàleg. No hem pogut fer cap tipus de proposta. Ens sembla bé haver fet un mapa i tenir tots els carrers classificats i identificats.Però nNo acceptem imposicions.

Jordi Ganduxé.(CIU):  Decisió tècnica, no política, feta per membres de cultura i urbanisme. Es crearà la comissió.

Francesc Colomé.(CIU): Es compromet a fer la comissio, només és una part els noms, és de més abast. És un criteri
polític sempre. Hi ha un mes per presentar al·legacions, això és la participació i el dialèg.
Àngel Profitós (ERC). Els canvis són imputables a la gent que viu a les localitzacions? Hauran d'assumir el trasbals, o tindran l'ajut de l'ajuntament?

Francesc Colomé.(CIU): No li puc assegurar. Si en el canvi de numeració accepten el format homologat el rètol el pagarà l'ajuntament.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
3
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!