4
0
Vota!

16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER INCORPORAR UN PUNT A L’ORDRE DEL DIA DELS PLENS ORDINARIS EN QUÈ ES.

Atès:
- Que tenim al municipi una quantitat considerable de temes pendents, fruit d’acords de Ple, alguns recents, alguns des de fa molts mesos.
- Que els grups municipals que no formem part del govern, com a mínim el grup al que represento, no tenim informació actualitzada de com avancen aquests temes.
- Que demanada verbalment al passat Ple de març per part d’aquest regidor informació sobre el particular, el govern va respondre que la informació seria donada a les Juntes de portaveus.
- Que dins de l’ordre del dia de la propera Junta de portaveus no hi apareix cap punt al respecte.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’adopció del següent
 

 

ACORD:
Únic.- Instar al govern municipal a incorporar a tots els plens ordinaris un punt de l’ordre del dia on es doni compte de la relació de temes, tasques i propostes aprovades i pendents de resoldre, així com de l’evolució de les mateixes des de l’anterior ple.

 

DESENVOLUPAMENT:

JIMÉNEZ. Demana que es porti a la Junta de Portaveus.
PÉREZ. que es treballi a la Junta de portaveus i que al butlletí es faci un resum ben fet del ple,
amb el sentit de les votacions dels diferents grups polítics.
CORCHADO. A la Junta de Portaveus. Per escrit.
PROFITÓS. Al ple.
JIMÉNEZ. Igualment ho portaran a la junta de portaveus.

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!