3
0
Vota!

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES DE SUPORT A L’ACORD ADOPTAT PEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN DATA 7 D’ABRIL DE 2016.

Atès que el Parlament de Catalunya va prendre l’acord el proppassat 7 d’abril de 2016, sobre el moment històric excepcional, per assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya, i per tot això, el Parlament reitera els objectius continguts en la declaració 1/XI del 9N.
Atès que el pronunciament realitzat pel Parlament de Catalunya, que es el màxim òrgan democràtic que tenim en el nostre país, marca a seguir el camí per assolir la independència de Catalunya, que és molt important per al país.
Atès que mostra el màxim suport a tots els ajuntaments avui investigats i criminalitzats per haver mostrat el seu suport a l’esmentada declaració 1/XI del 9N, com és el nostre en aquestes circumstàncies.
Els sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents;
 

ACORDS:
Primer.- Donar suport a l’acord que ha pres el Parlament de Catalunya el proppassat 7 d’abril de 2016, sobre el MOMENT HISTÒRIC EXCEPCIONAL, per assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya.
Segon.- Traslladar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
3
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!