5
0
Vota!

18.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA PER IMPULSAR ELS TRÀMITS PER A L’INICI DEL PROCÉS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA..

El Ple de l’Ajuntament de les Franqueses s’ha pronunciat recentment contra la petició d’increments de tarifes de l’empresa SOREA, SA que no ha atès les demandes d’aquest Ple per a solidaritzar-se amb la realitat social del veïns i veïnes de les Franqueses

El Ple desconeix els beneficis reals l’empresa SOREA, SA durant tot el període de vigència de l’esmentada concessió, una gestió privada del servei de subministrament de l’aigua en baixa a les Franqueses que no respon a l’interès general i que, per tant, aconsella la remunicipalització d’aquest servei bàsic

ACORDS:
Primer.- Impulsar els tràmits corresponents per a l’inici del procés de resolució del contracte de concessió del servei de subministrament d’aigua amb l’empresa concessionària SOREA, SA.

Segon.- Sol·licitar als serveis jurídics, econòmics i tècnics competents d’aquest Ajuntament que en el procés de diàleg amb l’empresa concessionària i fruit de les negociacions derivades del punt anterior presentin, en un termini inferior a tres mesos,
a tots els grups municipals un informe o estudi que reculli els costos econòmics que suposaria la recuperació de la concessió del servei de subministrament d’aigua.

Tercer.- Convocar una junta de portaveus extraordinària (no remunerada) en el termini d’un mes des de la recepció d’aquest informe per debatre sobre la resolució final de les converses amb l’empresa SOREA, SA i decidir sobre la l’eventual rescissió
del contracte del servei de subministrament d’aigua i valorar, simultàniament, la remunicipalització d’aquest servei.

Quart.- Posar en coneixement dels veïns i veïnes de les Franqueses aquest acord mitjançant la seva publicació a la web municipal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
10

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!