1
4
Vota!

11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN RELACIÓ AMB L’ESTUDI D’UNA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA.

Es suspén, de conformitat amb allò previst a l’article 73.1, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit que es grafia en plànol de delimitació incorporat a l’expedient. La suspensió acordada nomes afectarà a aquelles sol·licituds presentades a partir de la data d’adopció d’aquest acord.

 

Desenvolupament al Ple:

Sr Ganduixé CIU: Defensa la moció, canvi d'ús de terreny industrial dins de corró d'Avall per passar-lo a residencial.
Alex Vega ILFC: Pla urbanístic de 2002 ja estava suspesa les llicències urbanístiques, cal informar a les possibles activitats que hi hagin dels canvis. Pedaços del que hauria de ser obrir un debat seriós sobre el model de poble que volem tenir de cara al futur.

0 Opinions
Resultat ple municipal
12
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!