4
3
Vota!

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2016 DEL PRESSUPOST.

Davant la necessitat d'efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent àrea de despesa que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.es proposa aprovar l’expedient de modificació de crèdits nº 1/2016, en la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, d’acord amb el detall següent:

Altes en Aplicacions de Despeses                                 

 Aplicació Pressupostària                                               Descripció                                 Euros

2016 09.2411.47001.01               Programa subvencions empreses  contractació    40.000,00

2016 08.2311.48009.01               Ajuda a refugiats                                                      10.000,00

2016 08.2311.48101.01               Beques menjador escolar                                        30.000,00

TOTAL DESPESES                                                                                                      80.000,00

Baixes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària                                          Descripció                                     Euros

2016 04.1511.22706.01                     Estudis i treballs tècnics                                      80.000,00

TOTAL DESPESES                                                                                                        80.000,00

Desenvolupament al Ple:

Àlex Vega de ILFC.demana que es defensi el punt.
Francesc Colomé comenta que tindran en compte la normativa del ple, que serà a partir d'ara més restrictiu, 5' per la primera intervenció i l'alcalde donarà el vist-i-plau de fer un segon torn.
Punt sorgit de l'acord entre CIU i ERC, explica i defensa el punt.
Rafa Bernabe de ILFC pregunta els 30.000€ per les beques si s'hauran de retornar al Consell Comarcal. Prioritat
del Centre Cultural?

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!