10
0
Vota!

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL PER GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIA .

Atès que fa més d’un any que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta és una llei pionera a Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu.
Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”.
Atès que des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya considerem necessari que l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès implementi una sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions per tal de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia al nostre municipi i afavorir-ne el seu compliment.

Primer.- Declarar el municipi de Les Franqueses del Vallès respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i contrari a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
Segon.- Fer onejar la bandera irisada a l’Ajuntament els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
Tercer.- L’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès es compromet a dur a terme un Pla local contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia i la interfòbia al llarg de l’any 2016. En aquest marc, es desenvoluparan actuacions que promoguin l’eradicació de les actituds homòfobes així com una campanya informativa a la ciutadania, en col·laboració amb les entitats del municipi, sobre la pluralitat afectivo-sexual, l’existència de les famílies homoparentals i el dret a la diferència.
Quart.- Fer seguiment de les denúncies per homofòbia de les que l’Ajuntament en tingui coneixement en col·laboració amb l’Observatori contra l’Homofòbia.
Cinquè.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que van impulsar la Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia, la Transfòbia i la Interfòbia. També al Consell Nacional LGTB, a AI Catalunya i a la ILGA, al conjunt de les entitats del municipi sigui quina sigui la seva finalitat (cultural, esportiva , educativa, de lleure...), i a l’ Ilm. Fiscal contra delictes d’odi i discriminació a Catalunya i a l’ Il·lm. Síndic de Greuges de Catalunya. I publicar-los a la web municipal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!