10
0
Vota!

10.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ I PARTIT DELS SOCIALISTES PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFICACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS.

Primer.- Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar.


Segon.- Crear una comissió mixta, amb representants dels diferents grups municipals i tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus públics dels serveis, equipaments i activitats municipals, per implementar-se durant el proper any fiscal.

1 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

La trobo massa generica, un brindis al sol

Jordi Parera Alabau - 19-12-2015 18:03

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!