0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN DEFENSA DE LA INSERCIÓ LABORAL DELS DISCAPACITAT S .

Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per incentivar les polítiques actives d’ocupació, la qual cosa implicaria una reducció pressupostària del 56%.
És un fet constatat els problemes amb què es troben les persones discapacitades en el moment d’aconseguir la plena inserció laboral, i que la reducció plantejada implicaria passar d’una quantia xifrada en 55 milions d’euros l’any 2011 a només 30 milions d’euros per a 2012 per donar suport econòmic a les entitats que treballen per la inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns mentals a Catalunya.
És evident que aquesta davallada posa en risc 2.500 llocs de treball protegits d’especial dificultat dels 7.300 que hi ha a Catalunya repartits en un centenar d’entitats sense ànim de lucre, i que l’accés a un lloc de treball facilita l’autonomia de les persones amb limitacions. Les entitats que treballen en aquest àmbit duen a terme una gran labor des de la societat civil en pro de l’orientació, mediació i inserció laboral d’aquestes persones.
Atès que gràcies a aquesta figura, en els últims dos anys, més de 4.500 persones treballen en una empresa ordinària, ara perillarà l a feina d’aquestes entitats que aposten pel treball amb suport, que és la integració del col·lectiu a l’empresa ordinària. Aquesta reducció afectarà greument els centres especials de treball, alguns dels quals ja han advertit que no podran fer front a les nòmines i n’hi ha que estan preparant expedients de regulació d’ocupació.
Atès que el respecte i la integració de persones amb limitacions cognitives és un indicador per mesurar el grau de desenvolupament de ls països, i que la retallada posarà en risc la cohesió social i es retrocedirà en el camí de la reinserció social i laboral d’un col·lectiu vulnerable com és el dels discapacitats.
I atès que el Partit Popular ha traspassat una línia vermella amb aquesta retallada que posa en perill la integració de les persones amb més dificultats per incorporar-se al món laboral i que lluny de reduir l’atenció a les persones que requereixen especial atenció, precisament en moments de crisi hem de garantir amb més inversions l’accés a un lloc
de treball per part dels membres d’aquest col·lectiu perquè puguin desenvolupar-se amb autonomia".

Primer.-
MOSTRAR el rebuig d’aquest Ajuntament a la reducció pressupostària en matèria de polítiques actives d’ocupació.
Segon.-
EMPLAÇAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar de manera prioritària en el repartiment dels fons entre les comunitats que es garanteixi la cobertura financera destinada a la inserció laboral del col·lectiu de discapacitats a
Catalunya.
Tercer.-
INSTAR el Govern del Partit Popular a apujar les partides pressupostàries destinades a polítiques actives d’ocupació i el suport econòmic a les entitats que treballen per la inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i
trastorns mentals a Catalunya contemplades als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).
Quart.-
DONAR TRASLLAT d'aquest acord a les entitats del municipi que treballen en l'àmbit de la inserció laboral de les persones amb discapacitats, al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i a la Secretaria d'Estat de Serveis   Socials, Família i Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!