6
0
Vota!

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN DEFENSA DELS AFECTATS I AFECTADES PER HEPATITIS C I DEL SEU DRET A REBRE TRACTAMENT EN EL SISTEMA SANITARI PÚBLIC.

ATÈS que els pacients afectats per la infecció del virus de l’Hepatitis C porten mesos exigint al Govern de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya el finançament d’un fàrmac de recent comercialització (Sofosbuvir) que s’ha demostrat extraordinàriament eficaç en l’eradicació d’aquesta malaltia.
ATÈS que la multinacional que el comercialitza, l’empresa farmacèutica Gilead, imposa un preu abusiu per cadascun dels tractament (entre 25.000 euros i 65.000 euros per persona) i que es donaren els fets que l’empresa que va descobrir el Sofosbuvir (Pharmasset) va sortir a borsa abans de la comercialització i desenvolupament del fàrmac i va ser adquirida per Gilead per un import de 11.000 milions de dòlars. Al nostre parer entenem que la legislació ha de prohibir que els costos derivats d’operacions borsàries especulatives siguin traslladats al preu de venda dels fàrmacs o, el que és el mateix, prohibir que, en última instància, les operacions borsàries especulatives siguin finançades amb els fons dels sistemes sanitaris públics.
ATÈS que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Govern de l’Estat espanyol no està finançant suficientment el tractament. S’ha anunciat un sostre de despesa de 125 milions d’euros que suposaria garantir el tractament a un màxim de 5.000 persones; quan l’estimació de persones que requereixen el tractament de forma immediata es calcula que són més de 30.000, segons les associacions professionals. Cal recordar que des de l’aprovació del Sofosbuvir per part de l’Agència Europea de Medicaments s’han registrat uns 4.000 morts de pacients que podrien haver-se beneficiat amb el seu tractament. Les estimacions diuen que cada dia que passa moren 12 pacients, de forma implacable, inhumana, discriminatòria i en molts casos perfectament evitable. Van passant mesos en gestions burocràtiques i debats de comissions d’experts, cercant com aplicar criteris d’inclusió-exclusió i fórmules tècniques de finançament, quan la decisió és nítidament política. Les persones van morint, literalment, mentre des dels governs es demora la disposició i ús immediat d’un tractament necessari, existent i adient que cal finançar des del sistema públic de salut atenent als drets a la salut recollits en tot l’ample ventall de legislació, des de la pròpia Constitució espanyola fins l’Estatut de Catalunya.
ATÈS que entenem que ni el Govern de l’Estat espanyol ni el Govern de la Generalitat de Catalunya no han fet ni de lluny el que cal per garantir un tractament per a tots els pacients susceptibles de beneficiar-se del mateix. Addueixen problemes de finançament, a causa de l’elevat cost del tractament individual.
ATÈS que no s’ha fet ús de les eines que estan al seu abast i que poden permetre abaratir el preu del medicament i garantir el dret a l’assistència sanitària i a la vida d’aquestes persones. L’acord sobre propietat intel·lectual de l’Organització Mundial del Comerç (Acord ADPIC) permet la utilització de llicències obligatòries, és a dir, permisos perquè un govern pugui produir un producte patentat o utilitzar un procediment patentat sense el consentiment del titular de la patent. És a dir, segons els acords internacionals signats, el Govern espanyol podria autoritzar la producció de genèrics basats en la patent de Sofosbuvir per tal de garantir el tractament a un preu sostenible als afectats per Hepatitis C, proveint el mercat intern. És més, en casos com el que ens ocupa, d’autèntica emergència sanitària i de pràctiques empresarials anticompetitives, el Govern està obligat a intentar negociar una rebaixa de preu amb el propietari de la patent de manera prèvia a l’autorització de la llicència obligatòria, i fins i tot pot imposar directament el preu que consideri oportú, adequat i just.
ATÈS que l’única limitació, que no forma part de l’acord ADPIC (modificat el 2003), és la decisió voluntària d’alguns països desenvolupats, entre els quals es troba Espanya, de renunciar a la importació de genèrics produïts sota llicència obligatòria a tercers països, eina que seria útil en cas que no existís capacitat tècnica per a la producció del medicament genèric en el propi territori nacional.
Per tot això, el Ple de l’ajuntament proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- SOLIDARITZAR-SE amb la lluita dels afectats per Hepatitis C i donar suport a les mobilitzacions que s’estan duent a terme en defensa dels seus drets i exigeix i instar als Governs de l’Estat espanyol i de Catalunya a:
1) Declarar, des de les Administracions estatal i catalana la situació dels pacients afectats per Hepatitis C com a emergència sanitària i denunciar l’actuació de l’empresa Gilead de anticompetitiva i monopolística.
2) Realitzar, mitjançant els òrgans competents, els tràmits necessaris, amb la major rapidesa possible, sense negociació prèvia amb el titular de la patent, per a l’emissió de llicència obligatòria de Sofosbuvir, autoritzant l’abastament del mercat intern d’aquest producte mitjançant la fabricació de genèrics, fixant un preu que sigui sostenible per a les arques públiques i que garanteixi el tractament per a tots els que ho necessiten segons els criteris científics i dels professionals.
3) Retirar la decisió voluntària del Govern de l’Estat espanyol de renúncia a la importació de genèrics produïts sota llicència obligatòria a tercers països, a fi de poder importar medicaments d’aquests en cas que la producció de genèrics sota llicència obligatòria realitzada en el nostre territori no sigui suficient per cobrir les necessitats de tractament.
4) Instar els organismes internacionals i als països membres de la UE a la modificació de la legislació de les patents farmacèutiques, per tal d’evitar els efectes perniciosos de l’especulació financera.
5) Prohibir que es puguin establir patents privades sobre productes que siguin desenvolupats en bona mesura gràcies a la tasca d’investigacions finançades per institucions públiques, desenvolupades en instal·lacions o centres públics, amb el concurs de professionals dels sistemes nacionals de salut o de seguretat social i mitjançant assajos en els quals participin pacients que siguin captats en centres de titularitat o finançament públiques.
6) Posar en marxa una indústria farmacèutica pública amb capacitat de fer front a la demanda de medicaments dels sistemes sanitaris públics i desenvolupar una investigació farmacèutica independent de l’actual indústria, al servei únicament del desenvolupament científic i de la millora de la salut de la població, sent per això de titularitat i finançament públiques.
Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a sumar-se a aquestes exigències davant el govern central i a asumir la seva responsabilitat derivada de les seves competències en la prestació de l’assistència sanitària, garantint immediatament la provisió del tractament necessari a tots els afectats que ho necessitin segons prescripció facultativa.
Tercer.- TRASLLADAR aquests acords al Ministre de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de l’Estat espanyol, al conceller del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. També a les entitats i associacions i plataformes ciutadanes que defensen el dret al tractament públic necessari de la hepatitis C.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!