5
0
Vota!

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL•LICITANT L’ASIL POLÍTIC A L’ACTIVISTA SAHARAUÍ HASSANA AALIA.

El passat 19 de gener es va fer públic l’acte de resolución de la sol·licitud d’Asil Polític a Espanya del jove activista sahrauí Hassana Aalia, en el qual se li comunica la denegació de la protección i se li anuncia la sortida obligatòria del territori espanyol, donant-li un termini de 15 dies per fer-ho, malgrat el càstig que li espera i el risc real de ser torturat si torna al Sahara Occidental sota ocupació del Marroc.
Hassana és un jove sahrauí de 26 anys nascut a Al-Aaiun que va sol·licitar protecció internacional al gener de 2012, després d’assabentar-se que el seu nom figurava en la relació d’acusats que anaven a ser jutjats a Rabat per un Tribunal Militar pels fets del campament de Gdeim Izik. Hassana estaba en aquest momento a Espanya, no per estar perseguit pel seu activisme en favor de la causa sahrauí, sinó per estudiar amb una beca que li va ser concedida al País Basc per aprendre espanyol. La llei española que regula les condicions per a la sol·licitud d’asil polític estableix clàusules i terminis excepcionals quan les circumstàncies que justifiquen la petició es deguin a causa sobrevinguda al país d’origen, com ha succeït en aquest cas.
Hassana Aalia figura en el Sumari d’Instrucció del Tribunal Militar Permanent per a la Força Armada del Regne del Marroc, juntament amb altres 24 acusats, tots civils. Va ser Jutjat en rebel·lia i a tenor de la seva condemna a cadena perpètua en una sentencia que va ser llegida davant observadors de Human Rights Watch i Amnistia Internacional, entre uns altres, existeixen sobrats motius per determinar que la tornada de Hassana al Sahara Occidental suposaria un risc real per a la seva integritat física.
El Ministeri d’Interior ha denegat la seva petició, a pesar que comptava amb un contundent informe d’ACNUR, que recolzava la sol·licitud en virtut de les circumstàncies excepcionals de Hassana, reconeixent el seu activisme, les detencions que ha sofert, els maltractaments, l’assetjament i la pressió a la qual ha estat sotmès per part de la policia marroquina, i la tortura de la qual ha estat objecte. La primera vegada que va ser torturat va tenir lloc a l’octubre de 2005, quan tenia 17 anys, per participar en una manifestació pacíficia a la sortida de l’escola. Va estar dos dies retingut i, segons va declarar Hassana, “els maltractaments van començar al mateix carrer on vaig ser arrestat i van seguir dins del vehicle. Ja en comissaria, em van despullar, em van penjar de cap per avall durant diverses hores i no em van deixar beure aigua”.
Interior li ha denegat la protecció internacional perquè en la sentència escrita no figura el seu nom entre els condemnats, encara que els observadors internacionals van confirmar que sí va ser nomenat a la sala quan es va llegir el veredicte a cadascun dels acusats. Per aquesta raó, l’Estat espanyol considera que hi ha un procediment penal inconclús i, encara que no ho diu expressament, en el fons està avalant la validesa d’un judici que ha estat denunciat per les més importants organitzacions internacionals de defensa dels Drets Humans per no oferir garantia alguna als processaments.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès l’aprovació dels següents
ACORDS:
Primer.- EXIGIR al Ministeri d’Interior del Govern d’Espanya que en virtut de la legislació espanyola i del compromís del nostre país amb el respecte als Drets Humans concedeixi l’Asil Polític a Hassana Aalia, activista sahrauí de Drets Humans i defensor del dret d’autodeterminació del Poble Sahrauí reconegut per la legislació internacional, atès que la seva tornada al Sahara Occidental suposa un risc real per a la seva integritat física.
Segon.- REMETRE de forma immediata aquesta sol·licitud al Ministeri d’Interior perquè la porti a efecte.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!