6
0
Vota!

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014 SOBRE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.

L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats, aprovada a les Corts, i publicada al BOE el passat 28 de novembre,suposa que totes les entitats i associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de l'impost de societats sense cap excepció a partir de l'any 2016, en relació a l'exercici comptable 2015.
En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals, associacions cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de societats, i sigui quin sigui el seu volum i dimensió. Fins ara, les entitats parcialment exemptes, no estaven obligades a presentar l’impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien els requisits següents: Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció.
Tot i què d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques- impliqui potenciar la transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan, però, la nova lleivetlli -i en cap cas suposi- una complicació administrativa i burocràtica que dificulti o impedeixi la capacitat de gestió d'unes entitats -la gran majoria amb pocs recursos humans i financers-,les quals principalment, es troben dirigides i gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat social.
Certament, la desaparició d'aquests supòsits d'exempció que esmentàvem, -tot i que no han de suposar una nova càrrega tributària-poden dificultar–sinó van acompanyats d’un suport administratiu explícit-el funcionament mateix de les associacions.
Per tot plegat, aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el món local una especial incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural, i esportiu.
Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords al Ple de l'Ajuntament:
ACORDS
1. Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i associacions del municipi que s’han manifestat en contra de la Llei 27/2014de l’Impost sobre Societatsdavant d'una mesura que, els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga amb una societat mercantil.
2. Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica, i sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran tasca voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans.
31
3. Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiques totes aquelles iniciatives que vetllin i impliquin potenciar la transparència financera i comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan vagin acompanyades d’un suport i assessorament administratiu que capaciti la gestió d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i financers.
4. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats per tal de simplificar –sense menystenir la transparència- les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d’exempció que existien fins al’entrada en vigor de la nova normativa els quals no dificultaven el desenvolupament de la iniciativasocial.
5. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin al Govern de l’Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què es reconegui el valor de la formajurídica d'associació com eina de cohesió social, integradora i de saludable autogestióde la ciutadania, activa, compromesa i participativa.
6. Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als grups parlamentaris i a la Mesa del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, i al Parlament de Catalunya, així com a les Federacions i plataformes contràries a la Llei 27/2014 i atotes les associacions i entitats del municipi.

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!