0
7
Vota!

1.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ACORDS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2015, ADOPTATS EN SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2014.

De 19 al·legacions presentades pel grup Les Franqueses Imagina, només s'admeten dues:

- L’al·legació dotzena: aprovar la modificació dels punts 2, 3 i 4 (augmentar els descomptes per fer servir la deixalleria) de l’article 5 de l’Ordenança reguladora de les Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals,

- S'accepta parcialment l’al·legació setzena amb una interpretació més àmplia del punt 2 de l’article 5 de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic relatiu a la bonificació del 100% de la quota de la taxa a les entitats sense ànim de lucre amb representativitat
al municipi, quan realitzin activitats d’interès municipal.

Aprovació definitiva de les ordenances fiscals 2015.

 

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
3
4
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!