0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER XARXA DE FIBRA ÒPTICA DE PROPIETAT MUNICIPAL .

ATÈS que el municipi de les Franqueses del Vallès té un dèficit molt gran respecte a les xarxes de comunicació (telèfon, Internet, televisió.

ATÈS que, aquest dèficit afecta a tots els àmbits de la societat franquesina (veïns iveïnes, entitats, administracions, empreses, etc...).

ATÈS que aquest dèficit d’aquest servei bàsic afecta a la competitivitat de les empreses del municipi i redueix la possibilitat d’implantació de noves empreses en el municipi.

ATÈS que aquesta mancança no s’ha resolt al llarg del temps, tot i els reiterats requeriments fets a les operadores de serveis de comunicació per part dels governs i plens anteriors.

ATÈS que no hi ha cap indici de canvi a les operadores de serveis de comunicació que millori la situació actual.

ATÈS que a la Junta de Govern Local del passat 22-3-12, s’aprova la modificació del Pla de Barris, per tal de prioritzar la modificació urbanística de la plaça Espanya, per davant de la instal·lació de noves xarxes de comunicació.

Primer.-

INSTAR a la JGL d’aquest ajuntament a què revoqui i deixi sense efecte l’acord pres el passat 22-3-12, on es prioritza la modificació urbanística de la plaça Espanya per davant de la instal·lació de noves xarxes de comunicació.

Segon.-
INSTAR al govern municipal a què modifiqui el projecte d'intervenció integral del barri de Bellavista per tal de prioritzar la instal·lació d’una xarxa de fibra òptica de propietat municipal a tot el nucli urbà de Bellavista.

Tercer.-
INSTAR al govern municipal a què prioritzi la inst al·lació d’una xarxa de fibra òptica de propietat municipal a la resta del municipi. Així mateix aprofiti qualsevol actuació urbanística per instal·lar fibra òptica de propietat municipal.

Quart.-
TRASLLADAR aquest acord a tots els veïns i veïnes de les Franqueses delVallès mitjançant els mitjans de comunicació municipals.

0 Opinions
Resultat ple municipal
2
5
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!