7
1
Vota!

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL·LICITANT UN PLE EXTRAORDINARI I MONOGRÀFIC SOBRE EL SECTOR N.

ATÈS que el sector N és un dels projectes urbanístics més determinants de la història recent de les Franqueses del Vallès.
ATÈS que l’actual govern municipal entén el projecte urbanístic del sector N només com l’única solució econòmica per resoldre l’endeutament de l’ajuntament i no té en compte l’impacte que produirà en el model actual del municipi.
ATÈS que hi ha hagut un canvi de regidor a l’àrea d’urbanisme.
ATÈS que el govern municipal s’ha desentès del lideratge del projecte cedint-lo a una empresa externa a l’ajuntament.
ATESA l’opacitat amb la que el govern municipal està duent el projecte urbanístic del sector N.

ATÈS el neguit que la situació actual del sector N està generant en una part de la ciutadania, deguda principalment a l’actitud del govern municipal vers al projecte.
DEMANEM:
En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina proposem al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar al govern municipal a convocar, en el termini màxim d’un mes, un Ple extraordinari i monogràfic per debatre sobre la situació actual del sector N, amb el següent ordre del dia:
1- Donar compte per part del regidor d’urbanisme de la situació actual del sector N.
2- Donar compte per part del regidor d’urbanisme del projecte actual amb la que es vol urbanitzar el sector N.
3- Donar compte per part del regidor d’urbanisme de l’estat de les negociacions amb els propietaris afectats per la urbanització del sector N.
4- Precs i preguntes dels regidors de l’oposició.
5- Precs i preguntes per part del públic assistent.
Segon.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els ciutadans de les Franqueses mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals.

 Votació: SÍ: 7 (3 LFI, 2 CplF, 1 Ribalta , 1 ERC i 1 PxC). No: 8 ( 4 CiU, 3 PSC, 1 UPLF.)  Abs.: 0

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!