1
0
Vota!

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA EN RELACIÓ A L’EMPRESA BLACKCROSS, SL.

Donat que a través de VOTV hem tingut coneixement que l’empresa BLACKCROSS, SL el passat cap de setmana 27 i 28 de setembre de 2014 va celebrar una competició en la que hi va haver un accident amb un participant i es va suspendre la competició.
Que segons Decret d’Alcaldia número 865/14 BLACKCROSS no disposava de llicència municipal per realitzar aquesta activitat.
Que en el mateix Decret d’Alcaldia es fa referència als informes policials número 5452 i 5456 on consta que la policia es va personar a la nau del carrer Ribera del Congost número 50 de Corró d’Avall, i que hi havia 20 persones utilitzant les instal·lacions, i que posteriorment torna la policia a la nau i veuen la presència d’unes 100 persones i que s’estaven realitzant una competició de diferents modalitats.
Que a data d’avui no tenim constància de que s’hagi regularitzat aquesta activitat i que la mateixa disposi de les assegurances de responsabilitat civil pertinents.
Donat que aquesta empresa ha estat requerida per l’Alcalde perquè cessi de fer l’activitat sense llicència, i
Donat que els administradors d’aquesta empresa són familiars directes de la regidora Vanesa Garcia.

Donat que ens consta que aquesta empresa ha tingut el domicili social en el Viver d’Empreses i que gaudeix de les ajudes del Viver d’Empreses. Considerem que BLACKCROSS, SL havent incomplert amb la nostra normativa municipal no s’hauria
de mantenir el conveni subscrit amb aquesta empresa. L’ajuntament ha de donar serveis i ajuda a les noves empreses, però considerem que aquesta empresa que ha incomplert greument la llei, que encara gaudeix d’ajudes i que té vincle directe amb una regidora del Govern, no se li poden mantenir les ajudes que altres empreses necessiten.
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Donat que els administradors de BLACKCROSS, SL són familiars directes de la regidora Vanesa Garcia, i que aquesta empresa ha incomplert amb les nostres ordenances municipals, i que encara gaudeix dels serveis i ajudes del Viver
d’Empreses, que s’acordi revocar el conveni subscrit entre l’ajuntament i BLACKCROSS, SL per gaudir dels serveis del Viver d’Empreses i les ajudes que percebi.
Donat que l’activitat de BLACKCROSS, SL inclou realitzar esports de riscs amb competicions i classes formatives, i que impliquen un gran aforament de persones i de menors, interessa que s’acordi prendre les mesures legalment establertes per
comprovar que no es faci efectivament aquestes activitats de competicions o classes a nens sense la corresponent llicència, i sobretot, que l’empresa disposi d’una cobertura d’assegurança de responsabilitat civil sobre aquests riscos, i que es procedeixi a sancionar a l’empresa.

Votació: SÍ: 1 (1 PxC). No: 8 ( 4 CiU, 3 PSC, 1 ERC)  i Abs.: 5 ( 3 LFI, 2 CplF, 1 Ribalta).

0 Opinions
Resultat ple municipal
1
4
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!