0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOBRE ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS DEL PARC DEL FALGAR A LLERONA I CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL.

ATÈS que a la JGL del dia 23 de febrer del 2012 es va aprovar l’inici dels dos processos participatius a impulsar durant l’any 2012 per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en la definició dels possibles usos del parc del Falgar i el Centre Cultural de Corró d’Avall.

ATÈS que el grup municipal de Les Franqueses Imagin a ha demanat en públic i en privat a l’equip de govern municipal, la voluntat de participar, des de l’inici, en ambdós processos participatius.

ATÈS que el govern municipal ha decidit unilateralm ent iniciar els dos processos participatius, excloent en el procés inicial als ciutadans de les Franqueses del Vallès.

ATÈS que, en les dues propostes, aprovades unilateralment pel govern municipal, diuen que s’ha d’implicar activament als ciutadans en els processos participatius i les dues propostes presentades no deixen de ser plantejament s tècnics quan als processos a engegar, però deixen entreveure una importància especialment esbiaixada quant a la presència dels tècnics i dels polítics respecte als ciutadans, principalment pel que fa a la deliberació i al debat de les propostes.

Primer.-

INSTAR a la JGL perquè revoqui i deixi sense efecte l’acord pres per la pròpia JGL, el passat 23 de febrer de 2012, en què s’inicien els dos processos participatius a impulsar durant l’any 2012 per part de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en la definició dels possibles usos del parc del Falgar i el Centre Cultural de Corró d’Avall.

Segon.-
INSTAR al govern municipal a que inici un procés participatiu amb totes les persones, entitats i/o agents socials i polítics in
teressats per tal de fixar la metodologia dels processos participatius.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!