8
0
Vota!

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA FÈRRIA R-3.

ATÈS que han tingut lloc diversos acords demanant el desdoblament de la línia fèrria R-3 des de Barcelona a Vic en diverses administracions locals, com el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la majoria de municipis afectats per aquesta línia de
ferrocarril.
ATÈS que el Govern Central ha acceptat la demanda del territori i estava pendent de posar en els pressupostos l’execució de l’obra, de la que en teoria tothom hi estava d’acord, les diverses administracions i els partits polítics del ventall parlamentari.
ATÈS que en el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2015 no hi ha cap partida per a l’execució de l’obra de desdoblament de la línia R-3 de Barcelona a Vic, per tant l’estudi informatiu que hi ha fet per aquest tema seguirà pendent, i també aquesta obra
tan important per millorar aquest transport públic que tant necessiten els municipis i els ciutadans i ciutadanes d’aquest indret.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Demanar la inclusió d’una partida pressupostària en el projecte de pressupostos de l’Estat Espanyol per a l’any 2015 per executar el desdoblament de la línia fèrria R-3, Barcelona a Puigcerdà, en el tram de Montcada i Reixac a Vic.
Segon.- Trametre aquest acord al president del Govern Espanyol, a la ministra de Foment, a la Mesa del Congrés dels Diputats i als grups polítics del Congrés dels Diputats.

 Votació: SÍ: 16 (4 CiU, 3 PSC, 1 PP, 1 UPLF, 1 Ribalta, 1 ERC,  3 LFI, 2 CplF i 1 PxC). No: 0 Abs.:0

0 Opinions
Resultat ple municipal
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!