0
1
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER FORMALITZAR L’ABANDONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.

ATÈS que la gestió dels fons públics exigeix un comportament exemplar als responsables polítics en l’exercici  d’aquesta comesa, així com la màxima honradesa, rigor i transparència. La ciutadania té dret a saber com es gestionen els recursos comuns, per així poder analitzar, comprendre i fiscalitzar les decisions que prenen els responsables polítics.
ATÈS que cal racionalitzar l’entramat d’institucions i organismes públics, eliminar duplicitats i prescindir d’aquells que no aporten serveis o prestacions essencials, i que al cap i a la fi suposen una càrrega econòmica per als ciutadans, que financen amb els seus impostos una estructura laberíntica i mastodòntica d’entitats i administracions públiques.
VIST que el baròmetre del CIS del mes de juliol de 2014 posa de manifest que la inquietud pels episodis de corrupció creix entre la ciutadania i es consolida com a segona màxima preocupació. El 38,8% dels enquestats entre el 2 i el 12 de juny esmenten aquesta qüestió, enfront del 35,7% del passat mes de maig.

Quatre anys enrere, al juny de 2010, aquest percentatge era només del 4,5%.
ATÈS que cal posar en pràctica mesures que restaurin el bon nom de la política i la tasca del servei públic, i dotin de legitimitat a les institucions públiques i les decisions que emanen d’elles.
ATÈS que la Fiscalia Anticorrupció té indicis de delicte en el pagament de dietes d’assistència i desplaçaments per part de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) als 44 alcaldes i alcaldesses que formen part del seu Comitè Executiu. Entre els beneficiaris d’aquestes retribucions, que estan xifrades en un total de 294.615€ abonats entre el gener de 2011 i l’octubre de 2012, i que podrien constituir sobresous encoberts, hi ha batlles de CiU, PP, ERC, PSC i ICV-EUiA.
VIST que el Jutjat número 1 de Sabadell esgrimeix “suficients indicis d’una pràctica irregular i prolongada en el temps”, i considera que podria constituir un delicte de malversació de fons. La interlocutòria en què la jutgessa anuncia la investigació dels fets considera que alguns dels pagaments no tindrien justificació, ja que corresponen a èpoques d’inactivitat, concretament a diversos mesos de l’any 2011, quan la FMC va estar governada per una comissió gestora degut a la celebració de les eleccions municipals. D’altra banda estableix que els membres del Comitè Executiu rebien una prestació econòmica mensual fixa que s’establien en funció del càrrec ostentat a la FMC i no en base als desplaçaments fets ni a les dietes realitzades.
ATÈS que el cobrament de sobresous està expressament prohibit per la llei, ja que tots els càrrecs públics implicats cobren un salari dels seus respectius ajuntaments.
VIST que el desenllaç d’aquest episodi de pràctiques sota sospita presenta un alt potencial de resultar perjudicial per a la reputació de l’activitat política i per a les arques públiques. La Fiscalia de Barcelona demanarà la imputació de les 44
persones involucrades previsiblement al setembre, i cal, doncs, actuar amb anticipació per fer el que estigui a l’abast amb l’objectiu d’esmorteir i minimitzar els danys que se’n puguin derivar.
ATÈS que la FMC es finança majoritàriament amb fons públics de diverses administracions, entre les quals els 650 ajuntaments inscrits, les diputacions i consells comarcals, que aquestes surten dels impostos dels contribuents.
ATÈS que l’ús fraudulent de fons públics és una pràctica reprovable que mereix la condemna i el rebuig social perquè sigui desterrada de la política. La gravetat d’aquesta activitat contrària als interessos generals s’accentua encara més en un context de crisi econòmica que empeny moltes famílies a viure amb precarietats i estretors, mentre es demana als ciutadans tota mena de sacrificis.
Lluny d’això, les circumstàncies exigeixen austeritat i no tolerar cap mena d’utilització de diners públics per al lucre personal dels alcaldes i les alcaldesses en forma de compensacions econòmiques per altres conceptes que estan relacionats amb l’exercici del seu càrrec.
 

Primer.- SUSPENDRE les aportacions econòmiques i formalitzar la baixa d’aquest ajuntament a la Federació de Municipis de Catalunya mentre es dilatin les investigacions en torn dels possibles sous il·legals.
Segon.- INSTAR l’Oficina Antifrau a constituir una mesa conjunta de diàleg permanent amb representants de la política municipal de Catalunya que permeti als ens locals dotar-se d’eines de prevenció en la lluita contra el frau i la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics.
Tercer.- DONAR TRASLLAT dels acords a les associacions de veïns, al Consell Comarcal, a la Diputació provincial, a l’Associació Catalana de Municipis i a Transparència Internacional España.
Quart.- REQUERIR a la Federació de Municipis de Catalunya l’estat de comptes amb la indicació dels diners retornats per part dels 44 alcaldes, i el destí dels mateixos.

0 Opinions
Resultat ple municipal
1
9

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!