0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER DEMANAR LA PRESÈNCIA DE LA TELEVISIÓ PÚBLICA VOTV EN LES SESSIONS DELS PLENS MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

DONAT que en data 22 de desembre de 2011 es va acordar en aquest Ple adherir-se novament a VOTV, i es va abandonar la televisió pròpia que teníem per internet però que s’emetien notícies del nostre poble diàriament.
DONAT que des de l’adhesió a VOTV la presència d’aquesta televisió en els plens ha estat molt ocasional, i considerant que els plens són d’interès públic sobretot pels nostres ciutadans, ja que són actes en els que hi participem tots els grups polítics, així com els ciutadans, i en els que es tracten qüestions del nostre poble, pensem que és convenient que VOTV tingui presència en els nostres plens.
En el Ple de 22 de desembre de 2011, en Francesc Colomé va manifestar que “direm a VOTV quines són les notícies més interessants, com fins ara fèiem amb la televisió que fa en Jordi Pey. Una altra cosa és que ens facin cas o que no ens en facin: d’ells dependrà la nostra continuïtat en aquest aspecte”.

DONAT que el senyor Francesc Colomé i Tenas, alcalde-president, va ser nombrat com a representant de l’ajuntament dins els òrgans pertinents del Consorci Teledigital Granollers i ens depenent, Vallès Oriental Televisió SLU.
 

Primer.- Interessa que a través del nostre representant de Vallès Oriental Televisió SLU, Francesc Colomé, sol·liciti que la televisió estigui present en els nostres plens i que siguin emesos part dels plens a la televisió en els espais propis d’emissió i en les notícies del nostre poble.

Segon.- Donar trasllat del present acord al Consorci de Televisió Pública del Vallès Oriental, i a tots els consistoris (Aiguafreda, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Granollers, la Garriga i la Roca del Vallès) que formen part de VOTV.

Resultat ple municipal
1
5
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!