0
0
Vota!

RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 348/2012, DE DATA 11 D'ABRIL, PEL QUAL ES SOL·LICITA LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 172.15 I 186 DE LA NORMAT IVA, SOBRE LES EDIFICACIONS AUXILIARS A L'INTERIOR DEL P ATI D'ILLA EN LA ZONA RESIDENCIAL EN ILLA TANCADA .

ATÈS que, per Decret de l’Alcalde núm. 348/2012, de data 11 d’abril de 2012, es va resoldre sol·licitar a la Comissió  Territorial d’Urbanisme de Barcelona que s’aturi la tramitació i es retiri de l’aprovació definitiva, la modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana, consistent en la modificació de ls articles 172.15 i 186 de la normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la zona residencial en illa tancada, modificació urbanístic a que va ser aprovada per acords del Ple de l’Ajuntament de dates 29 de setembre de 2011 i 26 de gener de 2012.

ATÈS que, d’acord amb l’informe de l’arquitecta mun icipal, la dita sol·licitud es fonamenta, en el fet que els serveis tècnics han rebut indicacions de la Comissió d’Urbanisme en el sentit que cal fer una justificació més concreta de la modificació
puntual que es pretén dur a terme.

Primer.-
RATIFICAR Decret de l’Alcalde núm. 348/2012, de data 11 d’abril de 2012, pel qual es va resoldre sol·licitar a la Comissió T
erritorial d’Urbanisme de Barcelona que s’aturi la tramitació, i es retiri de l’aprovació definitiva, de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana, consistent en la modificació dels articles 172.15 i 186 de la normativa, sobre les edificacions auxiliars a l’interior del pati d’illa en la zona residencial en illa tancada.

Segon.-
NOTIFICAR-HO a Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i a l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.

0 Opinions
Resultat ple municipal
7
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!