1
1
Vota!

PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICA CIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS EN L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 15.

En el Ple del 27-3-14 es va aprovar inicialment aquesta modificació puntual del PGOU; en no haver cap al·legació durant el període d’exposició pública, es porta al Ple per fer l’aprovació provisional, que es el darrer tràmit administratiu que fa l’Ajuntament. L’aprovació definitiva la fa la Comissió d’Urbanísme de Barcelona (CUB).

L’aprovació inicial va tenir els vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC-PM, PP, UPLF i CpF, el vot en contra del grup municipal d’ERC i les abstencions dels grups municipals de LFI i PxC.

L’UA-15 està situada al carrer Verge de Montserrat i desprès d’haver-se aprovat el projecte de reparcel·lació al 2002 i declarada nul·la l’any 2007 pel TSJC ara es signa un conveni amb els propietaris que permet tirar endavant la reparcel·lació d’aquesta unitat d’actuació.

Enllaços:

Conveni urbanístic UA-15 Can Batllori


BOPB Reparcel·lació 2002

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
1
3

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!