2
8
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DEL CÈNTIM SANITARI.

Donat que el Tribunal de Justícia de la unió Europea ha declarat que es contraria a la legislació comunitària l’import sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs, conegut con el cèntim sanitari perquè considera que la única finalitat és augmentar els ingressos dels governs autonòmics.
Atès que el Tribunal de Luxemburg obliga a retornar els 13.000 milions d’euros que es va recaptar en concepte del cèntim sanitari, dels quals la Generalitat de Catalunya és una comunitat autònoma que va aplicar aquesta recaptació, i que a més a més, l’any 2012 va augmentar el gravamen de 2,4 cèntims d’euro per litre de carburant a 4,8 cèntims per litre.
Donat que aquesta sentència permet reclamar la devolució del “cèntim sanitari”, i que l’Ajuntament disposa de molts vehicles dels quals s’han gastat molts diners en hidrocarburs, interessa que es reclami la devolució dels mateixos.

ACORDS:
Aprovar la reclamació de la devolució del cèntim sanitari sobre els hidrocarburs que l’Ajuntament de les franqueses del Vallès ha gastat des de l’any 2002 amb els vehicles municipals i consum en general de hidrocarburs.
Que es formalitzi la reclamació a la Agència Estatal i Autonòmica de Catalunya de la Hisenda Pública.
Que s’acordi que des de els serveis centrals de l’Ajuntament preparin la documentació necessària per la corresponent reclamació.

0 Opinions
Resultat ple municipal
1
6
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!