4
5
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INSTAR EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT A EIXUGAR EL DEUTE AMB LES FARMÀCIES.

Atès que els impagaments de la Generalitat de Catalunya a les farmàcies posen en perill la viabilitat de les apotecaries i obliguen els farmacèutics a respondre a aquests incompliments amb crèdits i el patrimoni personal propi per avançar els diners que es deuen als proveïdors.
Vist que el passat 29 d’abril els farmacèutics van cobrar de nou tard un pagament, el del mes de gener, que s’hauria d’haver fet efectiu el 5 de març. Actualment els ascendeix a 105,7 milions d’euros, i que la Generalitat hauria d’haver abonat el passat 5 d’abril.
Vist que el passat 5 de maig els farmacèutics catalans haurien d’haver cobrat la factura corresponent als medicaments dispensats al març, però, segons els col·legis de farmacèutic, la Generalitat ja els havia anunciat que no cobraran fins a finals de maig, un altre cop amb 55 dies de retard respecte al concert amb el CatSalut.
Atès que els medicaments són un bé necessari i essencial per la salut dels ciutadans i el benestar de la població ha de ser una prioritat. L’actuació de la Generalitat fa perillar la seva dispensació i la continuïtat de les prop de 3.100 farmàcies que hi ha a Catalunya, que ja van perdre un 10% dels empleats entre 2011 i 2012. A la demora en el  pagament s’hi afegeix l’impacte de més d’una dècada de mesures encaminades a reduir la despesa farmacèutica, que han reduït la partida destinada a medicaments dispensats en les farmàcies en un 22%.

Atès que els impagaments del Servei Català de Salut poden causar un greu perjudici a les arques públiques en haver d’abonar als apotecaris interessos de demora amb posterioritat. Els impagaments estan motivant que titulars  d’oficines farmacèutiques iniciïn accions legals contra la Generalitat de Catalunya per reclamar interessos de demora, que en d’altres comunitats autònomes ja han derivat en sentències en què es condemna les respectives administracions autonòmiques a paga’ls-hi.
Atès que existeix un pla premeditat per acabar amb el model de negoci de les farmàcies enteses com a pimes i donar entrada a un oligopoli d’empreses multinacionals que acabin dominant el sector.
Atès que l’administració pública té l’obligació moral de predicar amb l’exemple pel que fa al compliment de les obligacions financeres i liquidar els deutes amb la major celeritat posible.

Primer.- MANIFESTAR el suport d’aquest ajuntament als farmacèutics que pateixen els incompliments i l’abandonament per part de la Generalitat de Catalunya.
Segona.- INSTAR la Generalitat de Catalunya a eixugar el deute amb les farmàcies catalanes, respectar el calendari provisional de pagament i fixar-ne un de definitiu que escurci els terminis de pagaments actuals.
Tercer.- DONAR TRASLLAT dels acords a les associacions de veïns, a les oficines de farmàcia del nostre municipi, al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, a l’Associació Catalana no Farmacèutics Empresaris (ACFONE), a la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), a l’Associació de Farmacèutics Rurals de Catalunya (AFRUC), a l’Associació de Farmàcies de Barcerlona (AFB), a l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE), a l’Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida (AFELL) i a l’Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia de Tarragona (AFET).

1 Opinions
Resultat ple municipal
1
7
3

Opinions

Estic d'acord amb que els regularitzin els pagaments a les farmàcies. Ara bé venint d'aquesta gent no accepto res.

Ferran - 26-05-2014 13:23

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!