10
1
Vota!

MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA.

El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava facultava a les Diputacions Provincials a  mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals.
25
El dia 6 d'abril de 1914 en el seu missatge de presa de possessió a la presidència de la Mancomunitat de Catalunya, Prat de la Riba destacava també l'objectiu municipalista de la institució, que complementava i ampliava el desplegat per la Diputació de Barcelona: "Volem que els nostres municipis puguin dotar-se de tots els serveis d'instrucció, de policia urbana i d'aprofitament rural proporcionats a la seva importància fins arribar, entre l'esforç propi i el dels organismes superiors, a fer que no ni hagi ni un sol Ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de policia, la seva
escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera. Per això calen grans institucions culturals i educacionals que creïn la llum que ha de guiar-nos per camins propis i tota una xarxa d'institucions secundàries, tècniques i professionals i d'humanitats en les poblacions capitals de comarca que vénen a vertebrar la vida catalana". En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.
El proper any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és per això que la Diputació es proposa commemorar aquesta data tan important, i traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917: “No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme  del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d’Estat”.

Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.

1 Opinions
Resultat ple municipal
10
1

Opinions

Certament cal recordar els intents de renovar el país, i la feina feta en tan poc temps i migrats mitjans, malgrat que fos aniquilada per la dictadura espanyola de torn. Ara que estem en el moment de refundar Catalunya i iniciar nous camins experiències com la Mancomunitat ens esperonen per a no defallir.

franque - 25-05-2014 18:35

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!