11
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ESTALVI EN L’ENLLUMENAT I EDIFICS PÚBLICS.

ATÈS que en els últims anys s’han portat a terme diverses accions per aconseguir un estalvi en la factura de l’enllumenat públic, que s’ha traduït en l’apagada de fanals o punts de llum per aconseguir-ho.
ATÈS que no s’ha portat a terme cap mesura per millorar l’eficiència energètica i millorar el cost de la factura elèctrica que està pagant l’ajuntament per espais públics i edificis, per aconseguir abaixar l’import de la factura elèctrica sense reduir el servei que s’està prestant en els edificis i espais públics, ja que està baixant la qualitat dels serveis que s’estan prestant. ATÈS que en l’actualitat hi ha moltes maneres de millorar l’eficiència energètica i reduir el cost de l’electricitat en edificis i espais públics sense abaixar la qualitat del servei que s’està prestant.

Primer.- INSTAR el govern municipal a realitzar un estudi sobre la millora energètica dels edificis i espais públics, per millorar la factura de l’electricitat sense abaixar la qualitat del servei.
Segon.- Que es realitzi un concurs públic per canviar les lluminàries existents de mercuri i sodi, per lluminàries LED, per aconseguir un estalvi considerable en la factura de l’electricitat, i que es posi el pagament diferit en 6 o 8 anys, per tal de poderho assolir.

3 Opinions
Resultat ple municipal
6
5

Opinions

Podrìem preguntar si les plaques solars de l'espolsada estan actives? I si ho estan, quin servei donen?. També crec que la contaminació llumínica és gran en alguns llocs del poble. Es podria revisar si realment cal tanta iluminaria a la nit.

gatamaula - 25-05-2014 20:22

crec que està moció s'ha presentat diverses vegades.

magda - 27-05-2014 17:07

perdó aquesta moció

magda - 27-05-2014 17:09

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!