0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER AL MANTENIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE BARRIS .

Atès que La Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial ha permès emprendre molts projectes d’intervenció integral al nostre país que han servit i serveixen per lluitar de forma transversal contra els efectes de la concentració de la problemàtica social en els barris amb majors dèficits i millorar les condicions de vida de la seva població.
Atès que en aquesta Llei es va crear un fons financer a disposició dels ajuntaments que presentin projectes de rehabilitació integral de barris, àrees urbanes i viles, amb aportacions de la Generalitat de més del 50% del pressupost global de l’actuació i que co-financen els ajuntaments.
Atès que des de l'any 2004, s'han resolt 7 convocatòries d'ajuts derivades de la Llei de barris s’han aprovat 143 barris amb projectes de regeneració integral en marxa i s'arriba a prop dels 1.330 MEUR d'inversió pública compromesa per a la millora integral dels barris d'arreu de Catalunya.
Atès que el desplegament de la Llei de barris ha posat de manifest la importància d’una actuació pública integral en àrees amb necessitats especials per tal de garantir uns mínims de qualitat urbana, ambiental i de cohesió social.
Atès que l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres altera la Llei de Barris i condiciona la convocatòria d'ajuts de la llei de barris a la disponibilitat de fons.
Atès que el Govern de la Generalitat no va aprovar la convocatòria anual ni la dotació necessària durant l’any 2011.
Atès que el Parlament de Catalunya el passat 14 d’abril de 2011 va aprovar per unanimitat la moció pel desplegament de la Llei 2/2 004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial per tal de garantir l'execució, la continuïtat i el desenvolupament de la Llei de Barris.
Atès que les retallades pressupostàries del Programa de Barris que presenta el Pressupost 2012 del Govern de la Generalitat significa una revisió completa del programa i posa en perill les convocatòries anuals i la continuïtat del desplegament de la Llei de Barris de cara el futur.
Atès que recentment el Govern de la Generalitat ha notificat als 117 ajuntaments que tenen en execució obres relacionades amb la Llei de barris, advertint que congelaria els pagaments de les partides previstes dins d’aquesta subvenció durant el 2012.
ACORDS:
Primer.- RECLAMAR la supressió de l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, per tal de garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, per mitjà de convocatòries anuals per a l’any 2012 i successius.
Segon.- INSTAR al Govern de la Generalitat a modificar el Pressupost 2012 per fer la dotació necessària per a garantir plenament, tant l’execució dels projectes en marxa, els deutes pendents amb els municipis com el desenvolupament dels projectes que s’incorporin a partir d’una nova convocatòria.
Tercer.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a procedir, de forma immediata, a fer els pagaments pendents de les subvencions atorgades en aquest programa.
Quart.- TRASLLADAR aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Economia i Universitats, als grup polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i ACM).
0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!