0
1
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PRIMER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS, LA ROCA DEL VALLÈS, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS, SA, AIXÍ COM L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L'ESMENTAT CONVENI PER AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L'1 DE GENER I EL 31 D E DESEMBRE DE 2014 .

APROVAR el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de la Roca del Vallès,
l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés, SA, per a la millora del servei de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, que s’adjunta com a annex al present acord, amb la finalitat d' establir un marc de col·laboració que permeti:
1. La millora dels serveis de transport per carretera que comuniquen els diversos nuclis del municipis implicats amb una oferta de serveis adaptada a la demanda i necessitats de transport detectades.
2. Una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana per afavorir l’eficiència i racionalitat dels mitjans emprats.
3. Fixar un règim de finançament estable que garanteixi l’equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei en benefici de les persones usuàries.
0 Opinions
Resultat ple municipal
4
3
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!