1
1
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER A LA CES SIÓ DEL TRAM DE LA CARRETERA C-251, COMPRÈS ENTRE ELS PUNTS KM 1,250 I 1,700 D'AQUEST TERME MUNICIPAL .

ATÈS que actualment la Generalitat de Catalunya és titular del tram de la Carretera C-251, al seu pas pel terme municipal de Les Franqueses del Vallès.
TENINT EN COMPTE que amb el creixement urbanístic del municipi els darrers anys aquesta via en el seu tram comprés entre els punts KM 1,250 i 1,700 ha passat a tenir una consideració urbana.
Tenint en compte que és voluntat de l’Ajuntament procedir a la gestió directa d’aquest tram de la carretera C-251.
VIST l’informe jurídic que s’adjunta a l’expedient.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal.
S'ACORDA:
SOL·LICITAR a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya el traspàs del tram de la Carretera C-251, entre els punts kilomètrics 1,250 i 1,700 a favor de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 
 
Després del debat i de moltes objeccions, l'alcalde decideix deixar aquesta proposta sobre la taula.

 

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!