0
0
Vota!

PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA RATIFICACIÓ DE L A MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET .

VISTA la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en forma part com a ens consorciat.
VIST que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter territorial, de manera que el Consorci que daria integrat per:
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el règim actual.
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obligaa modificar la composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les en titats que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern.
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives.
 
S'ACORDA APROVAR inicialment la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
9
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!