0
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar  i  la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim” i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”, la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013.

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat. Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.

El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.

El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tot això, els grups municipals de CiU, ERC i CpF proposen al Ple Municipal els següents

ACORDS:

Primer.- ADHERIR-SE al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma www.dretadecidir.cat.

Segon.- PROMOURE al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.

Tercer.- ENVIAR aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a les entitats del municipi i als mitjans de comunicació municipals.

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Rosàs i diu: bé, aquesta és una proposta que ha sortit de la societat civil. Aquí parlem molt de defensar els ciutadans, i de defensar, etc. Doncs escolti, ara és el moment. Ara és el moment que tenim que gent que no és política s’ha mullat, ha organitzat uns actes des de la manifestació de l’11 de setembre de l’any passat, que va ser tot un èxit. El passat concert que es va fer al Camp Nou també. Vull dir, tot això, hi ha una societat civil que té molt a dir, que està dient i que crec que l’hem de recolzar, i hem de tirar endavant aquest sentiment que cada vegada és més gran sobre el dret de decidir. Cada cop que Madrid ens posa problemes aquí ho tenim més fàcil i més clar. Sap greu que aquí no anem tots a la una, i hauríem de mirar d’anar tots a la una; donar suport a aquesta societat civil que s’ha implicat amb aquesttema tan important i ja seria hora de que poguéssim fer aquesta consulta i tirar endavant i decidir com a poble quin és el nostre futur que volem.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: que ningú dubti que votarem a favor. Però em sobta la hipocresia de quan ens movem. Em sobta perquè estem demanant el dret de decidir pels ciutadans de Catalunya respecte una qüestió, però no li donem el dret de decidir als franquesins respecte una altra. Em sembla d’una coherència espantosa. Senyor alcalde, sí, sí, sí, però em sorprèn que la seva llibertat de vot no correspongui al seu grup municipal, perquè algú haurà de donar explicacions perquè són capaços de votar unes coses aquí i unes coses al parlament. Miri, com ja li he dit en un tweet, que és públic, el moviment es demostra caminant, i de moment, l’únic que estan fent és posar pedaços. Siguin democràtics i acceptin el dret a decidir completament. Acceptin el dret a decidir completament.

SOTMESA a votació la moció, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups municipals CiU, UPLF, CpF, LFI i ERC-AM, cinc vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM i PP , i una abstenció del regidor del grup municipal PxC i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
6
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!