1
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER SOTMETRE A VOTACIÓ ENTRE ELS VEÏNS I VEÏNES DEL MUNICIPI L'EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL PER PART DEL NOSTRE AJUNTAMENT.

Els veïns i veïnes de les Franqueses del Vallès seran cridats a votar el proper mes de setembre en relació al procés conduït pel govern municipal amb l’objectiu d’acabar les obres de l’edifici anomenat Centre Cultural de Corró d’Avall.

Al passat Ple del mes de juny, la proposta presentada per ERC per tal que el nostre Ajuntament es manifestés favorable a la sobirania fiscal i l’exercís va ser considerada pels partits del govern municipal com un assumpte rellevant pel municipi, cosa que els va fer votar conjuntament a l’esmentada moció.

La millor manera de resoldre un assumpte rellevant pel municipi és consultar-ho als veïns.

En aquest cas, la consulta no ha de representar cap despesa ni dificultat organitzativa, en afegir-se a una ja prevista.

Per tot això, el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- APROFITAR la convocatòria de les votacions per triar projecte d’acabament de l’anomenat Centre Cultural de Corró d’Avall per fer, de forma simultània, una consulta als mateixos veïns i veïnes amb dret a vot a la primera per tal que contestin a la pregunta “És vostè partidari que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ingressi els pagaments de les liquidacions d’impostos que hagi d’efectuar a l’Agència Tributària de Catalunya?”

El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sí, per defensar-la. Ara fa un mes aproximadament que Esquerra va presentar una moció per tal que fos el conjunt del Ple municipal qui prengués la decisió de liquidar els nostres impostos, els impostos municipals, via l’agència tributària de Catalunya. En aquest cas, des de l’equip de govern es va argumentar que es considerava que era un tema important, un tema d’interès de poble, i el govern en el seu conjunt va votar negativament en contra d’això. És el motiu de la presentació de la moció que ens ocupa avui és senzillament que, donat que és un tema que el propi govern va considerar que era important pel poble, donat que el fet de poder preguntar directament als veïns sempre és bo, i que a més a més, en aquesta ocasió no ens representa cap cost addicional, no ens representa haver de fer cap muntatge extraordinari, sinó senzillament aprofitar tota la infraestructura d’una votació que ja està en marxa i que es farà, em penso que no hi haurà ningú, espero, que sigui contrari doncs a la democràcia directa i a que els veïns es puguin expressar sobre aquest tema tan aviat com sigui possible; durant el mes de setembre, suposo.

Pren la paraula el sr. Badia i diu: Li votaré en contra d’aquesta moció i li dic el per què. Perquè miri, si comencem a presentar mocions d’aquestes podem  presentar moltes. I el mes que ve li presentaré una moció jo perquè els ciutadans decideixin si volen pagar l’IBI a les Franqueses amb la pujada que s’ha fet des de que vostè estava al govern. I començarem a fer mocions d’aquestes i que els ciutadans comencin a decidir.

Pren la paraula el sr. Gontán i diu: jo li accepto el repte perquè en el fons això es tracta de democràcia. Si els ciutadans, vostè està tractant-los com a tontos i es pensen que presentant-li una moció per no pagar l’IBI no se li explica que les conseqüències de no pagar l’IBI és que l’ajuntament no te ingressos i, per tant no hi ha serveis. Si vostè considera que el ciutadà és tan tonto que això no ho entén, evidentment no em permetrà que pugui consultar això. L’augment? Perfecte, i per això apel·lo als què enel punt següent votaran pel dret a decidir. Això és el dret a decidir. Això també és dret a decidir. Dret a decidir és poder votar, que els ciutadans, sota la seva responsabilitat, sota les seves creences i amb tota la informació puguin decidir què volen fer. En el fons estem parlant de democràcia directa. No sé per què hi ha tanta por a la democràcia directa. Entenc que des dels posicionaments d’alguns partits de dretes això sigui així. Però no quan algú està demanant el dret a decidir a Catalunya, també ha d’entendre que dret a decidir és preguntar al ciutadà qualsevol cosa. I una cosa més. És tan sols una consulta. La decisió de seguir cobrant o no és d’aquest govern.

Pren la paraula el sr. Profitós i diu: sr. Regidor de Plataforma, vostè presenti les mocions que vulgui però és que no me les presentarà a mi, tingui clar que les mocions no es presenten a una persona, a un regidor. Les mocions es presenten per  ser debatudes en el Ple. Per lo demés, el seu argument, a banda del què li ha contestat el sr. Gontán em penso que no cal afegir res més perquè és que realment és pobre.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per quatre vots a favor de  l’alcalde Francesc Colomé del grup municipal CiU, els regidors dels grups municipals LFI i ERC-AM, deu vots en contra dels regidors/es Rosa Maria Pruna, Rosa Maria Isidro i José Ramírez del grup municipal CiU, els regidors dels grups municipals PSC-PM, PP, UPLF i PxC, i dues abstencions dels regidors del grup municipal CpF.

0 Opinions

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!