1
0
Vota!

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER MILLORAR LA DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS DE MALNUTRICIÓ ENTRE ELS INFANTS DEL NOSTRE MUNICIPI I LA INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE AQUEST TEMA.

ATÈS que des de l’aprovació al passat Ple de setembre d’una moció referent a aquest mateix tema la única informació que des del govern municipal s’ha facilitat al respecte ha estat la resposta del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

ACORDS:

Primer.- ORGANITZAR una sèrie de xerrades i col·loquis adreçades als avis del municipi per tal que els afectats prenguin consciència del suport municipal en relació a aquest fets, i per poder esbrinar l’existència dels possibles casos de malnutrició entre els infants del municipi, no declarats pels pares del mateixos.

L’organització de les xerrades anirà a càrrec conjuntament de les regidories de polítiques socials i de gent gran. La primera per ser la directament afectada pel tema de fons i la segona per “tenir la mà trencada” en l’organització d’actes amb èxit de convocatòria adreçats al col·lectiu (encara que molt sovint amb finalitats només lúdiques o promocionals).

Les xerrades hauran d’anar a càrrec per una banda d’un membre dels serveis educatius del municipi i per l’altra d’un membre dels serveis sanitaris (ICS) a poder ser també amb presència al municipi. La justificació dels ponents es troba en el fet que, per converses mantingudes per part d’Esquerra amb membres dels dos col·lectius, és opinió expressada pels mateixos la seva sensació que en alguns casos, per vergonya o desconeixement de la família nuclear, no aflora la veritable situació de necessitat dels infants, i són els avis els que, ja que acostumen a tenir uns ingressos fixos encara que en alguns casos minsos, es fan càrrec de part de la manutenció directa dels seus nets.

Segon.- FER LA MÀXIMA difusió de les xerrades.

El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte. Pren la paraula el sr. Profitós i defèn la seva proposta.

Seguidament es debat la moció i es sotmet a votació.

SOTMESA a votació la moció, és rebutjada per dos vots a favor dels regidors dels grups municipals LFI i ERC-AM, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals CiU, PSC-PM i PP, i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals CPF i PxC.

0 Opinions
Resultat ple municipal
4

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!