1
0
Vota!

MOCIÓ REFERENT A DONAR RESPOSTA ALS EFECTES DEL TIFÓ HAIYAN A LES ILLES FILIPINES.

El passat 8 de novembre de 2013, algunes de les illes que conformen l’arxipèlag de les Illes Filipines varen patir el pas del Tifó Haiyan, amb gravíssimes conseqüències tant pel que fa a la pèrdua de vides humanes, persones desaparegudes i desplaçats, com en relació als danys materials en les ciutats i zones rurals de la regió.

Es considera el pitjor desastre natural que ha patit aquest país, la qual cosa ha motivat la mobilització de la comunitat internacional per tal de donar resposta a la emergència amb la màxima rapidesa. La catàstrofe en aquesta ocasió requereix mesures excepcionals.

Al respecte el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), ha fet una crida als ajuntaments catalans a adherir-se a la resposta als efectes del Tifó.

Per tot això, els grups municipals de Convergència i Unió, PSC de les Franqueses, Partido Popular de Catalunya para les Franqueses del Vallès, Unión de Pueblos de les Franqueses, Convergència per les Franqueses, Les Franqueses Imagina, Esquerra Republicana de Catalunya i Plataforma per Catalunya proposen l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- MANIFESTAR el suport de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al poble de les Illes Filipines i, en aquest sentit, comunicar aquest acord a la representació diplomàtica de les Illes Filipines a Barcelona.

Segon.- APORTAR la quantitat de 1.000 euros, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb destinació al projecte 2626, RESPOSTA ALS EFECTES DEL TIFÓ HAYIAN A FILIPINES.

Pren la paraula el sr. Secretari i diu: senyor Alcalde, aquesta moció compta amb el recolzament de tots els grups (a continuació dóna lectura del text de la moció)

El sr. President demana si hi ha alguna intervenció al respecte.

Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: nosaltres recolzem la moció però el què ens sorprèn és la falta d’ètica aquí, com en el Parlament de Catalunya, perquè si un de les partides ha rebut més retallades de totes ha estat el Fons de Cooperació. És avui en dia, una partida inexistent. S’ha aprovat aquesta setmana pràcticament amb l’1 pelat.

Llavors fer mocions d’aquest estil on cada ajuntament aporta 1000 euros em sembla correcte, però això que s’apliqui també el cuento allà a dalt, perquè si aquí som els municipis els què hem de ser solidaris, mentre que des de a dalt no sé és, anem malament. I després, la meva pregunta és, nosaltres com a aportació a aquest fons, en aquest moment, com estem? Zero u, zero cinc, zero set? Tenim aportació?

Pren la paraula la sra. Santos i diu: sr. Bernabé, sí que tenim aportació. Estem donant una aportació de 2000 euros al Fons Català. Ho fem cada any, i cooperem una vegada a l’any amb un dels projectes a escollir de tots els què el Fons Català ens presenta, nosaltres escollim el què creiem que és més idoni i en el què considerem, tècnicament, des de Serveis Socials que és el què podem escollir, com la nostra aportació.

Pren la paraula el sr. Torné i diu: la pregunta que no s’ha contestat, que el percentatge de 2000 euros sobre el pressupost és zero coma zero dos.

Pren la paraula el sr. Ribalta i diu: però la pregunta no era aquesta. La pregunta era globalment quin percentatge tenim.

SOTMESA a votació la moció, és aprovada  per unanimitat dels catorze membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
8

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!