0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA CONTRA L'ALLARGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ.

Atenent al fet que el proper 1 d'octubre el govern de l'Estat ha de decidir si renova o no el permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, Tarragona.

Atenent que Ascó és una central amb greus problemes d'estructura, el que es manifesta en el fet que ha acumulat gairebé un centenar de problemes de funcionament en els darrers 4 anys. Essent d'especial gravetat el que es va produir el 26 de novembre de 2007, amb una fuita massiva de radioactivitat que va contaminar els edificis i l'entorn, arribant fins la costa.

Atenent al fet que la direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear van amagar la fuita radioactiva i la conseqüent contaminació durant més de 4 mesos, posant en perill el medi ambient i la salut de la població, fins que l'organització Greenpeace van posar en coneixement de la societat el que havia passat.

Atenent al fet de que avui, quan han passat més de 3 anys des de l’accident, encara se n'han de depurar les responsabilitats legals.

Atenent al fet que Ascó està construïda sobre un terreny inestable, el que augmenta el perill que representa.

Atenent a que, el passat 29 de juliol, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va emetre un informe en el que s'estableixen un total de nou límits o condicions d'operació, però deixant als propietaris de la central un marge superior a un any per aplicar-les, el que contradiu una mínima consideració del principi de precaució, un exemple de la degradació de la cultura de la seguretat, i un menyspreu de les conseqüències que es deriven de la catàstrofe, encara en curs, a l'emplaçament nuclear de Fukushima, al Japó.

Atenent que en el mencionat Informe també s'assenyalen 17 instruccions tècniques complementaries, però que,  al  mateix temps,  s'indiquen  que “serán  remitidas directamente por el CSN al titular, una vez sean emitidas las nuevas autorizaciones de explotación mediante  las correspondientes Órdenes Ministeriales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.”, el que representa un altre exemple de menyspreu de la precaució i la seguretat més elementals.

Atenent que aquestes decisions demostren que s'anteposen els criteris de lucre econòmic de les empreses explotadores per davant de la necessària salvaguarda de la salut de la població i el medi ambient, i constitueixen una mostra de la complicitat del CSN ambels propietaris d'Ascó, posada de manifest en el cas de la fuita radioactiva del 2007, ja mencionada.

Atenent que el que està succeint al complex nuclear japonès de Fukushima, demostra fins a quin punt un accident nuclear esdevé una catàstrofe permanent per a la seguretat i la vida de les persones i el medi ambient: afectant durant dècades la vida, provocant desplaçaments massius, dispersant contaminació a milers de quilòmetres, afectant l'aire, l'aigua i els aliments, i incrementant en progressió futura les probabilitats de contraure tot tipus de malalties derivades de l'exposició a les baixes dosis de radiació.

Atenent que a Catalunya ja en vam tenir un seriós advertiment l'octubre de 1989, amb l'accident nuclear de Vandellòs 1.

Atenent que Ascó ja porta funcionant 29 anys, i que deixarà com a llegat un mínim de 1300 tones de residus radioactius que s'hauran de mantenir en un lloc segur, ja que emetran radiació durant milers d'anys.

Atenent a que cada any que funciona la central d'Ascó afegeix unes 50 tones més d'aquests residus als que ja existeixen.

Atenent al fet que l'electricitat que produeix Ascó es pot substituir,  i ja ha sigut substituïda en les nombroses ocasions en que la central ha patit avaries, per la que generen altres tecnologies que no són tan perilloses ni contaminants, tals com centrals de cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques

Atenent que des de finals de la dècada de 1990 les instal·lacions d'energia eòlica i solar han crescut arreu del món a un ritme més alt que qualsevol altra tecnologia de generació d'electricitat, i que les centrals nuclears han demostrat en diverses ocasions ser incompatibles amb el trànsit cap als sistemes renovables, eficients i intel·ligents que es perfilen com la gran opció estratègica en l'energia del segle XXI

En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Les Franqueses Imagina proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- DEMANAR al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que traslladi al Consell de Ministres la nostra voluntat de que no es concedeixi la renovació del permís de funcionament d'Ascó, l'1 d'octubre de 2011.

Segon.- DEMANAR al Govern de l’Estat que, en conseqüència, denegui a la central nuclear d'Ascó l'allargament del permís de funcionament.

Tercer.-  FER  ARRIBAR  aquest  acord  a  la  presidència  i  grups  polítics  amb representació al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departamentd’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), a l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC) i a la Plataforma Tanquem les Nuclears – 100% renovables.

El senyor Alcalde obre el torn d’intervencions:

Pren la paraula el senyor ALCALDE: Jo voldria aclarir el vot de Convergència i Unió, el vot negatiu en aquesta moció. I voldria llegir el que veritablement des del Departament ens diuen. Votarem que no, no sé si amb el cap i no amb el cor (no sé com dir-ho), perquè amb bones paraules, nosaltres patirem aquestes retallades i l’Ajuntament de les Franqueses patirà aquestes retallades, però evidentment tenen un motiu, i el motiu us el llegiré breument. “Cal tenir en compte que aquestes ajudes neixen amb l’esperit dels terços: un terç l’assumeix la Generalitat, un terç l’Ajuntament i un terç la família. Cal saber quin és el cost real d’una plaça en el municipi en qüestió i probablement, s’arribarà o es supera el terç. Cal tenir en compte també que inicialment hi havia el compromís de crear trenta mil places d’escola bressol, i se n’han creat gairebé quaranta-sis mil. Les Franqueses, en aquest aspecte també, no n’hem creat tres vegades més sinó cinc vegades més. Els diners que ara falten, es van gastar en inversions no previstes i finalment, s’ha invertit molt més del que estava previst. Tal com està el panorama, les decisions són delicades i els temps que venen són difícils. Com a mínim els passem amb un govern seriós i competent a la Generalitat” (i això és discutible, evidentment, per vosaltres) “que fa allò que ha de fer, allò que ens salvarà com a país, i no allò que li donarà vots d’aquí a tres anys. No ens agraden aquestes mesures, per poc que poguéssim serien anuncis d’increment i no de decreixement, però no és possible.”

Pren la paraula el senyor BERNABÉ: A mi ja m’agrada que, quan el president “toca firmes” algú es posi firme. Ja m’agrada. Perquè vosaltres sou d’allà, no? (...) Però el que estem parlant aquí, és que estan incomplint un conveni que van signar amb les dues Federacions de municipis en el qual es comprometien a unes subvencions. Us recordo que les escoles bressol són una espasa de Damocles que està a sobre dels municipis, perquè sí que és cert que una part la paga la Generalitat, una altra part la paguem nosaltres i una altra part la paguen els pares, però és una competència que no toca als Ajuntaments i que és una milionada. D’acord? Per tant, si a sobre d’anar-nos donant competències que no ens cauen, després tenim unes retallades del vint-i-tres per cent, aquesta retallada qui l’aportarà econòmicament? L’Ajuntament? Els pares? Perquè és clar, el primer ja diu: “Ei, jo no pago més”. D’acord? O retallareu serveis, com estan plantejant alguns Ajuntaments? Perquè això aboca a retallar serveis, a amortitzacions de llocs de treball.... Nosaltres el que diem és que ja ens sembla bé que vostè faci aquesta reflexió. Però aquesta reflexió és pròpia d’algú que l’està defenent al Congrés dels Diputats. Vostè té una problemàtica com Alcalde. I les dues Federacions la reconeixen, aquesta problemàtica. I vostè ha de reaccionar com Alcalde, no com a militant de Convergència i Unió. Li demano que el torni a reconsiderar, aquest vot.

Respon el senyor ALCALDE: Reconsiderem el vot, i ens abstindrem.

Pren la paraula el senyor PROFITÓS: No tenia previst intervenir, pensava limitar-me a votar a favor de la moció. Però vaja, el nostre Alcalde quasi que m’ha fet saltar de la cadira. Si, senyor Bernabé, m’ha trepitjat una mica. En qualsevol cas, a veure, jo diria que aquí... crec que cal distingir, encara que estigui ara en el mateix sac, entre una escola bressol i el que representa de necessitat, i una escola de música i el que representa de necessitat. Ara mateix, ja no estem acomplint el tema dels terços. Ara mateix, en aquest municipi el Patronat de Cultura té un deute reconegut per la Generalitat i pendent de cobrar superior als quatre-cents mil euros, en concepte de coses que ells ens deuen a nosaltres, de subvencions aprovades sobre aquest tema. D’acord? A veure, és el que és. Aleshores, jo diria que aquí hi ha una expressió que és la de “cornuts i pagar el beure”. Cornuts ja ho som ara mateix, i la veritat és que el beure, de cara a l’any 2012, no estarem en condicions de pagar-lo. Aleshores, hi parlarem entre tots. Però vaja, el meu vot com a representant d’Esquerra serà favorable a aquesta moció que vostès presenten, i en aquest sentit em sembla que tots hem deixat clares les nostres posicions.

Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Només volia confirmar que el nostre vot serà favorable a aquesta moció i que entenem, estem absolutament d’acord amb tot el que ha comentat, sobretot perquè ja no es tracta tant d’algunes possibles o necessàries retallades pel bon funcionament (perquè realment tots sabem i estem d’acord en que ens hem d’estrènyer el cinturó) sinó que el que no es pot fer, és anar “a saco” i dir “doncs el que vam dir, ara ja no ho diem”. Perquè, a qui vas a reclamar? Qui s’ha de fer càrrec d’això? Els Ajuntaments? Perquè les famílies ja no hi són, la majoria. Vés a reclamar-los, no ho poden fer. Això és el mateix que estan pretenent fer en aquests moments amb les llars d’avis i companyia, que a tres dies de pagar les nòmines els hi diuen: “No, aquest mes no cobraran i el mes que ve tampoc. Ja ho arreglarem”. Miri, perdoni, d’acord en que s’han de fer sacrificis, però no ens passem. Perquè igual es pot reordenar per d’altres vies.

SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per tretze vots a favor dels regidors dels grups municipals LFI, PSC-PM, PP, ERC-AM, UPLF, CPF i PxC, i quatre abstencions dels regidors del grup municipal CiU, i per tant, amb el quòrum legal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
11

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!