0
0
Vota!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA PER CATALUNYA PER TROBAR SOLUCIONS ALS AFECTATS PER LES PARTICIPACIONS PREFERENTS EMESES PER LES ENTITATS FINANCERES .

A causa de la quantitat de ciutadans afectats que hi ha a la nostra ciutat pel tema de les Participacions Preferents emeses per les entitats financeres, i la falta de posicionament per part del Govern i dels Grups Municipals envers un tema que podríem qualificar d'escandalós, ens veiem en el deure de presentar aquesta Proposta de Resolució.
El fet de que majoritàriament els afectats siguin gent gran, que han estalviat amb molt esforç i sacrifici per poder fer servir els seus diners quan ho creguessin oportú o ho necessitessin, fa que no ens puguem callar per més temps.
ATÈS que en els contractes existia vicis ocults en el consentiment, i les entitats financeres no van informar al  consumidor afectat de les característiques del producte.
Especialment no es va informar sobre el caràcter perpetu, la falta de garantia d'un fons en el cas de fallida de l'entitat, i la seva possib ilitat de pèrdues a l'hora de vendre el producte. En definitiva, es va camuflar sota l'aparença d'un dipòsit a termini fix, encara que en realitat es tractava de productes totalment diferents.
ATÈS la falta d'ètica, les males practiques, i l'actuació sense escrúpols per part de les entitats financeres.
ATÈS que les Participacions Preferents s'han venut sota l'aparença d'un dipòsit a termini fix, i que d'aquest fet donen testimoniatge milers de persones, gent planera que van dipositar la seva confiança i estalvis en les sucursals de la seva entitat financera habitual.
DAVANT d'aquests fets, els quals a nivell ètic si més no, són d'extrema gravetat, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels següents

Primer.-
Que l’Ajuntament de Franqueses posi totes les eines per poder assessorar i organitzar a tots els afectats de la nostra ciutat, i dirigir-los on sigui adient duent a terme un seguiment del desenvolupament del procediment.
Segon.-
Demanar als organismes competents (Comissió Nacional del Mercat de Valors, i al Banc d'Espanya) la seva intervenció i que els afectats puguin recuperar els seus estalvis.
Tercer.-
Que l’Ajuntament es presenti com a acusació en cas de denúncies col·lectives i/o individuals davant de la justícia.
Quart.-
Que els serveis jurídics de l'Ajuntament es reuneixin amb les entitats financeres i demanin solucions urgents per als afectats.

0 Opinions
Resultat ple municipal
1
5
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!