Partit Socialista de Catalunya 2015-2019

Afinitat

PSC-CP 100%
ERC 56%
CpF 50%
ILFC 43%
PPC 35%
LFI 11%
PxC 1%