Partit Socialista de Catalunya 2011/2015

Afinitat

PSC-CP 100%
ERC 62%
LFI 50%
CpF 48%
PxC 33%