Partit Socialista de Catalunya 2011/2015

Afinitat

PSC 100%
CiU 87%
UPLF 82%
PP 66%
ERC 62%
LFI 50%
CpF 48%
PxC 33%
Regidor no adscrit 5%