Partit Socialista de Catalunya 2015-2019

Afinitat

PSC 100%
CiU 84%
ERC 58%
CpF 50%
ILFC 42%
PPC 33%
LFI 13%
PP 10%
UPLF 3%
PxC 1%