Partit Socialista de Catalunya 2015-2019

Afinitat

PSC 100%
CiU 84%
ERC 59%
CpF 51%
ILFC 42%
PPC 32%
LFI 13%
PP 10%
UPLF 3%
PxC 1%