Partit Socialista de Catalunya 2015-2019

Afinitat

PSC 100%
CiU 81%
ERC 60%
CpF 52%
ILFC 41%
PPC 32%
LFI 15%
PP 12%
UPLF 4%
PxC 1%

Temes d'interès