Partit Socialista de Catalunya 2015-2019

Afinitat

PSC 100%
CiU 84%
ERC 56%
CpF 50%
ILFC 43%
PPC 34%
LFI 12%
PP 9%
UPLF 3%
PxC 1%