Partit Socialista de Catalunya 2015-2019

Afinitat

PSC 100%
CiU 84%
ERC 57%
CpF 51%
ILFC 43%
PPC 33%
LFI 12%
PP 10%
UPLF 3%
PxC 1%