Partit Socialista de Catalunya 2015-2019

Afinitat

PSC 100%
CiU 83%
ERC 59%
CpF 52%
ILFC 42%
PPC 33%
LFI 14%
PP 11%
UPLF 3%
PxC 1%