Partit Socialista de Catalunya 2015-2019

Afinitat

PSC 100%
CiU 80%
ERC 62%
CpF 54%
ILFC 42%
PPC 35%
LFI 16%
PP 13%
UPLF 4%
PxC 1%